امروز:

تراز نامه چیست ؟

با کمک ترازنامه یا بیلان (صورت ریز دارایی ها و بدهی های شرکتها و موسسات که معمولا در اخر سال مالی تهیه می شود )میزان سرمایه و دارایی ها و بدهی های شرکت مشخص می شود که در تاریخ مشخصی باید ارائه شود .
ترازنامه به دو صورت وجود دارد :

1- به صورت شکل حساب :
در این نوع  ترازنامه که مانند حرف Tزبان انگلیسی است ،به این صورت که دارائی های شرکت در سمت راست و حقوق صاحبان سهام و بدهی ها در سمت چپ قرار دارد .اصولا برای فعالیت های حسابداری از این روش استفاده میشود .در جدولی که برای ان طراحی می شود باید  جمع ارقامی که در سمت راست تراز نامه قرار دارد با جمع قلم هایی که در سمت چپ جدول قرار دارند با هم برابر باشد .

2-روش گزارشی:
در این روش در زیر قسمت سمت راست که دارائی های شرکت قرار دارد بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز قرار می گیرد .
هر ترااز نامه باید شامل موارد زیر باشد :
1-شامل عنوان تراز نامه است که این عنوان خود شامل :
الف)در ابتدا باید نام گزارش در ان ذکر شود
ب)سپس تاریخ ارئه ی گزارش در ان نوشته می شود
2-واحد اندازه گیری:
واحد اندازه گیری در کشورهای مختلف متفاوت است به طوریکه واحد اندازه گیری در ایران ریال می باشد .

 3-قسمت مربوط به حساب ها :
در این قسمت اگر ترازنامه به صورت حساب باشد در سمت راست مقدار دارایی ها ودر سمت چپ ان بدهی ها و حقوق صاحبان سهم قرار می گیرد .و در صورتیکه تراز نامه به صورت گزارشی باشد در سمت راست ابتدا دارایی ها نمایش داده می شود و سپس در زیر ان بدهی ها و سپس حقوق صاحبان سهام قرار می گیرد .
*در قسمت بدهی ها ابتدا باید بدهی های سال جاری و بعد بدهی های طولانی مدت قید شود و در قسمت دارایی ها در ابتدا باید دارایی های همان سال و بعد دارایی های بلند مدت در ان قید شود .

4-حسابها باید جمع شوند :
پس از اینکه کل حسابها را در تراز نامه وارد شد برای بدست اوردن جمع حساب ها باید به موارد زیر دقت شود :
الف)اگر ترازنامه ی تنظیم شده به شکل حساب باشد باید جمع دو طرف ترازنامه با هم برابر باشد ولی چنانچه ترازنامه به شکل گزارشی باشد باید جمع دارایی ها با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان حساب با هم برابر باشد.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

مسئولیت های بازرسان قانونی

بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظائف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود.

ماده266(ل.ا.ق.ت)- هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرس را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند، به حبس جنحه ای از 2 ماه تا 6ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده267(ل.ا.ق.ت)- هرکس در سمت بازرس شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس جنحه ای از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

ماده147(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند:

1-اشخاص مذکور در ماده111(ل.ا.ق.ت).

2- مدیران و مدیر عامل شرکت.

3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

4- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت می دارد.

ماده91(ل.ا.ق.ت)- چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

سمن یا سازمان مردم نهاد


سمن ها یا سازمان های مردم نهاد که افراد  به طور داوطلبانه در انها عضو می شوند و فعالیت انها در زمینه ی از بین بردن مسائلی از قبیل اسیب های اجتماعی،اعتیاد ،محیط زیست ،میراث فرهنگی و…می باشد این سازمانها که در حیطه قانون و به صورت غیر سیاسی و غیر تجاری و غیر دولتی فعالیت می کنند و فعالیت انها بیشتر جنبه ی خیرخواهانه دارد .

نحوه ثبت شرکت های سمن یا مردم نهاد :
1- تعداد اعضا در این شرکت ها نه نفر است که باید حداقل دو نفر از انها در رابطه با موضوعی که شرکت می خواهد در ان رابطه فعالیت داشته باشد دارای تخصص باشند
 2 -پر کردن تقاضا نامه  
3-از ادارات و واحدهای مربوط تائیدیه گرفته شود
4-پر کردن اساسنامه شرکت و همچنین مشخصات کامل افرادی که شرکت را به ثبت رسانده اند بیان شود
5-ارئه ی مدارک به هیات نظارت
6-هیات نظارت در خواست را مورد بررسی قرار می دهد
7-پس از اینکه هیات نظارت در خواست را تایید  کرد سپس به اداره ی ثبت ارجاع داده می شود و به ان شماره ی ثبت داده میشود تا پروانه برای انها صادر شود
8-شروع فعالیت بعد از گرفتن پروانه

شرکتهای مردم نهاد یا ( (NGOدر چه زمینه هایی می توانند فعالیت کنند ؟
1- امور اجتماعی
2- امور فرهنگی
3-بهداشت و درمان
4-محیط زیست ومنابع طبیعی
5- فن اوری
6-عمران و ابادانی
7- ورزش

(NGO )ها چه ویژگی هایی دارند :
1-این سازمانها که به صورت غیر دولتی تاسیس می شود
2-هدف از تشکیل این سازمانها کسب در امد ،فعالیتهای تجاری و به دست اوردن سود نمی باشد
3-این موسسات که بر اساس میل باطنی افراد تاسیس و اداره می شود
4-این موسسات که در زمینه های سیاسی فعالیت نمی کنند
5-این موسسات که به صورت مستقل فعالیت می کنند و برای فعالیت های خود تقریبا دارای استقلال هستند

افرادی که عضو این موسسات می شوند باید چه ویژگی هایی داشته باشند :
1-باید به سن قانونی رسیده باشند یعنی هجده سال انها تمام شده باشد و تابعیت ایران را داشته باشند
2-حداقل دو نفر از افرادی که در این موسسات فعالیت می کنند باید دارای تخصص مرتبط با نوع فعالیت موسسه داشته باشند
3-در هیچ یک از گروه هایی که توسط دادگاه انقلاب اسلامی غیر قانونی شناخته شده اند عضو نباشند و هیچ گونه سابقه ی کیفری نداشته باشند
4-ابتدا مدارک بوسیله ی کارشناسانی که در فرمانداری و استانداری حضور دارند مورد بررسی قرار می گیرد و پس از اینکه از مراجع ذیصلاح مورد تایید قرار گرفت و موضوع فعالیت انها در هیئت نظارت به تصویب رسید برای فعالیت انها پروانه صادر می شود
5-برای ثبت اگهی تاسیس سازمان مردم نهاد (NGO )ابتدا باید اصل پروانه فعالیت به همراه دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیرهو همچنین نامه ی مرکزی که مجوز را صادر کرده است به سازمان ثبت اسناد و املاک فرستاده شود .


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

حقوق انحصاری در علامت تجاری

متقاضی پس از ثبت علامت خود در اداره مالکیت صنعتی یک حق انحصاری پیدا خواهد کرد به موجب آن استفاده از علامت ثبت شده مربوط به

 هر کالا یا خدماتی که علامت برای آن ثبت شده، توسط هر شخصی غیراز مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن است.

همچنین به موجب این حق، مالک علغمت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون مواقت او از علامت استفاده کند یا علیه شخصی که مرتکب عملی شود که عدتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد به مرجع قضایی شکایت کند.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت اسانسور

  اسانسور یک واژه ی فرانسوی است .اسانسور وسیله ای است که برای جابجایی افراد یا اشیا و دارای کابینی است که افراد در داخل ان قرار می گیرند .اسانسور در داخل محفظه ای قرار می گیرد که شامل سه قسمت است 1-موتور خانه 2-چاه اسانسور 3-چاهک

اسانسور ها از نظر کاربرد با یکدیگر متفاوت هستند که شامل :
1-اسانسور خدماتی :برای جابجایی کالاها از ان استفاده می کنند و برای استفاده ی افراد نمی باشد
2-اسانسور برای جابجایی افراد و بار
3-اسانسور برای حمل خودروها
ثبت شرکتهای اسانسوری:
برای ثبت این نوع شرکتها که باید در اساسنامه ی انها اسانسور و بالا بر قید شده باشد  .برای به ثبت رساندن این گونه شرکتها نیاز به گرفتن مجوز از مراجع خاصی را ندارد .این شرکتها را میتوان در قالب شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود به ثبت برسانیم .
این شرکتها که در زمینه های ساخت و نصب اسانسور و پله برقی،فروش قطعات اسانسور و پله برقی و یا صادرات و واردات قطعات می توانند فعالیت داشته باشند .

 شرایط مورد نیاز برای تاسیس شرکت :
1-شرکتی که می خواهد در این زمینه فعالیت کنند باید تقاضا نامه ی کتبی خود را به سندیکا ارائه داده و یک نفر از اعضا را به عنوان نماینده ی شرکت معرفی کنند
2-فردی که به عنوان مسئول فنی شرکت انتخاب می شود اگر دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد باید حداقل دو سال سابقه ی کار داشته باشد چنانچه دارای مدرک کارشناسی باشد باید سه سال سابقه ی کار داشته باشد و اکر دارای مدرک فوق دیپلم باشد باید پنج سال سابقه ی کار داشته باشند و مدرک دیپلم نیاز به هفت سال سابقه کاری است .
3-افراد که در قسمت فنی مشغول به کار هستند باید حداقل سه سال سابقه ی کار در این زمینه را داشته باشند
4-مدیران این شرکت باید از لحاظ حرفای و اخلاقی تایید شوند که این تاییدیه توسط سه شرکت اسانسور ک باید حداقل سه سال در سندیکا عضو باشند و در صنعت اسانسور پنج سال سابقه ی کار داشته باشند و همچنین دو سال سابقه ی طراحی و مونتاژ داشته باشند
5-سه نفر از افرادی که در شرکت فعالیت می کنند باید حداقل سه سال سابقه ی بیمه داشته باشند
 6-باید هیچ  گونه سابقه ی کیفری و بد حسابی نداشته باشند
7-باید از مراجع ذیصلاح گواهی مبنی بر عدم سو پیشینه ارائه دهند
8- شرکت باید تجهیزات کامل برای نصب و راه اندازی اسانسور را داشته باشد
9-تحویل اصل به همراه کپی از تمام صفحات اساسنامه به سندیکا
10-اصل اگهی تاسیس روزنامه که در ان تغییرات نیز بیان شده است به سندیکا ارئه شود
11-کلیه ی کارمندان شرکت باید کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم اعتیاد را ارائه دهند
12-مدیر عامل شرکت باید مدارکی را ارائه دهد که شامل کپی اخرین مدرک تحصیلی ، اصل و کپی شناسنامه و دو قطعه عکس
13-مکانی که شرکت در ان فعالیت می کند باید دارای سند یا اجاره نامه باشد که به سندیکا ارائه شود
14-کار فرما باید بیمه ی مدنی داشته باشد
15-شرکت باید کلیه ی مقررات که توسط سندیکا گذاشته شده را بپذیرد
16-همه ی قراردادها باید در سندیکا ثبت شود
17-هیئت مدیره ی سندیکا باید تمام انها را به تصویب برساند
18-در اتاق بازرگانی باید عضو شوند که این امری ضروری می باشد 


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

کالاهای مجاز در ثبت یک علامت


براساس قوانین و مقررات کشورهای مختلف، پس از ثبت علامت تجاری، تصدیق و گوهی نامه ای به صاحب علامت از سوی اداره مالکیت صنعتی داده می شود

که در آن تصدیق کالا و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود ذکرمی گردد. به عنوان مثال در حقوق داخلی ایران و براساس ماده 11 آیین تامه، پس از ثبت علامت، تصدیقی با الصاق یک نمونة کامل از علامت برای تشخیص آن به کار می رود ذکر می گردد. به عنوان مثال در حقوق داخلی ایران و براساس ماه 11 آیین نامه، پس از ثبت علامت، تصدیفی باالصاق یک نمونة کامل از علامت برروی آن به صاحب علامت یا نمایندة او تسلیم می شود. در این تصدیق با توجه به بند (4) ماده فوق الاشاره نوع مال التجاره و یا محصول و طبقات، و محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود در ج می شود.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

مزایا و امتیازت ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست

از میان انواع شرکت های تجاری قبل ثبت در ایران ،یکی از پر طرفدارترین شرکت ها ،شرکت با مسئولیت محدود می باشد  . این شرکت در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین 1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران ، استقبال فراوانی از این نوع شرکت شده است
در این مقاله ضمن بررسی این شرکت به توضیح بیشتر راجع به امتیازات و مزایا ثبت شرکت با مسئولیت می پردازیم :

شرکت با مسئولیت محدود
طبق ( ماده 94 قانون تجارت ) ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
در این نوع شرکت ها سرمایه به سهم الشرکه تقسیم نشده .در شرکت با مسئولیت محدود ورقهای به نا م سهم الشرکه صادر نمی شود . مسئولیت شرکا در مقابل دیون شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده است در ضمن سهم الشرکه ازادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد و به رضایت عدهای از شرکا که حداقل سه و چهارم سرمایه را داشته باشند .حال می پردزایم به مزایا و امتیازات این شرکت .

مزایا و امتیازات شرکت با مسئولیت محدود
1-شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آن ها در عملیات شرکت محدود به آورده آن در شرکت می باشد و مسئولتی متوجه اموال شخصی آنان نیست
2-یکی از مهمترین امتیازات ثبت این نوع شرکت که برای شریکای آن وجود دارد این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت ، الزاما خود شرکاء ورشکسته اعلام نمی شود
3-در ضمن شرایط و مراحل تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار آسانتر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشد تا شرکت قابل ثبت گردد
4-از نظر سرمایه اولیه نیز تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با مبلغ کمی سرمایه هم میسر می باشد ، در حالی که در شرکت ها سهامی خاص و عام به ترتیب شرایط چنین نیست و میزان سرمایه اولیه بیشتر می باشد
5-در شرکت با مسئولیت محدود ، در صورتی که اعضای آن کمتر از دوازده نفر باشند نهاد کنترل کننده وجود ندارد . مگر انکه تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد در این صورت تشکیل یک هیت نظاره ضروری است ( طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت)
6-جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیت نظاره است مجمع عمومی هم در این شرکت وجود ندارد و شرکا به طور انفرادی مورد مشورت قررار می گیرند
7-انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است و تعیین هیئت نظار مختص شرکت با مسئولیت محدودی است که تعداد اعضای آن 12 نفر و بیشتر باشد. همچنین شرکت در افزایش سرمایه نیز اجباری نبوده و شرکا می توانند در این فرآیند شرکت نکنند
8-مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می توانند از داخل یا خارج شرکت انتخاب شوند و حتما نیازی به اینکه شریک آن شرکت باشند نیست همچنین مدت زمان مدیریت آنان می تواند محدود یا نا محدود باشد


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

حقوق مالکیت صنعتی

دفتر بین المللی علائم را که برای  آنها طبق ماده یک تشکیل پرونده داده شده است بلافاصله به ثبت خواهد رساند.

 ثبت مزبور دارای همان نرخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی در کشور مبدأ خواهد بود، مشروط بر الین کمه دفتر بین لمللی طی مدت 2 ماه پس از این تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده باشد.اگر تفاضا نامه در مدت مزبور در یافت نشده باشد، دفتر بین المللی تاریخی را برای ثبت منظور خواهد کرد که در آن تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده است. دفتر بین لمللی بدون تأخیر، مراتب ثبت را به اطلاع ذی نفع خواهد رساند.

علائم ثبت شده در نشریه ای ادواری که دفتر بین المللی منتشر می کند به چاپ خواهد رسید.چاپ علائم بر مبنای مشخصاتی خواهد بود که در تقاضانامه ثبت درج می شود. در مورد علائم دارای یک فرم خاث مکتوب با ارائه یا عدم ارائه یک متن چاپی از سوی متقاضی در آئیین نامه تعیین خواهد شد.

همان طور که در ماده 3 مکرر موافقت نامه آمده است، هرکشور متعاهد می تواند رد هر زمانی کتباً به مدیر کل سازمان اطلاع دهد که حمایت ناشی از ثبت بین المللی فقط هنگامی به آن کشور گسترش خواهد یافت که مالک علامت صراحتاً چنین در خواستی را به عمل آورد.

براساس ماه 3 ثالث، هر درخواستی برای گسترش قلمرو حمایت پس از ثبت بین المللی باید از طریق اداره کشور مبدأ در فرم تعیین شده در آیین نامه ارائه شود. دفتر بین المللی درخواست مزبور را بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب رابدون تأخیر به اداره یا ادارات ذی نفع اطلاع خواهد داد. درخواست  مزبور باید در نشریه ای ادواری که دفتر بین المللی منتشر می کند چاپ گردد. این گسترش قلمرو از تاریخی نافذ خواهد بود که در دفتر ثبت بین المللی به ثبت رسیده است.اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین المللی علامتی که به آن مرتبط است، خاتمه خواهد یافت.

با توجه به بندهای (1) و (2) ماده (4) موافقت نامه ، از تاریخ ثتبی که طبق مقررات ماتده (30) و ماده (3) ثالث در دفتبر بین المللی انحام می شود، حمایت از علامت در هریک از کشورهای متعاهد
 ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود کمه در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آ« کشور وجود می داشت. ذکر طبقات کلاهها یا خدمات مذکور در ماده (3) تعهد ی برای کشورهای متعاهد در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت به وجود نخواهد آورد.هر علامت مشمول ثبت بین المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهد بود.

مفاد ماده (4) مکرر موافقت نامه حکایت دارد هنگامی که علامت قبلاً در یک یا چند کشور متعاهد ثبت شده و متعاقبا توسظ دفتر بین المللی به نام همان مالک یا قائم مقام او از نظر مالسکت به ثبت برسد چنین تلقی می شود که ثبت بین المللی جانشین ثبت های ملی قبلی شده است. بدون این که هیچ گونه لطمه ای به حقوقی که به دلیل ثبت های قبلی کسب شده اند وارد شود، به مجرد درخواست، اداره ملی ملزم خواهد بود که ثبت بین المللی در دفتر ثبتی خود قید کند.

بندهای (1) (2) (3) (4) (5) و (6) ماده 5 موافقت نامه مقرر داشته است که در کشورهایی که قانون اجازه می دهد، اداراتی که دفتر بین المللی آنها را ازا ثبت علمت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3) ثالث مطلع می کند از این حق برخوردارخواهند بود اعلام کنند که در قلمرو آنها نمی توان حمایت مودر نظررا به علامت مزبور اعطاء کرد.رد درخواست تحمایت مذکور فقط می تواند بر دلائلی مبتنی باشد که برطبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، در مورد علائمی اعمال می شود که برای ثبت ملی آن تشکیل پرونده داده شده است.

با وجود این، درخواست حمایت را نمی توان کلاً یا حتی جزئاً فقط به این دلیل رد کرد که قانون ملی ثبت را جز در مودر تعداد محدوددی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالاها یا خدمات، اجازه نمی دهد. اداراتی که مایل به اعمال حق مذکور هستند باید یادداشتی درمود رد درخواست حمایت به دفتر بین المللی بدهند . این یادداشت باید ضمن بیان کلیه دلایل، ظرف مدت مقرر در قانون داخلی و حداکثر قبل از انضای یک سال از تاریخ ثبت بین المللی علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده 3 ثالث، ارسال شود.

دفتر ین المللی بدون تأخیرنسخه ای از یادداشت رد درخواست حمایت را که به ترتیب مذکور اطلاع داده شده است برای اداره کشور مبدأ و برای ملاک علفامت یا نماینده او ( در صورتی که اداره مذکور نماینده ای به دفتر بین المللی معرفی کرده باشد) ارسال خواهد کرد. ظرف
ذی نفع از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بو که اگر علامت مذکور را به طور مستقیم در کشوری که در خواست حمایت را رد کرده است به ثبت می رساند، وجود می داشت.

دفتر بین لمللی دلایل رد درخواست حمایت برای یک علامت را به اطلاع هر طرف ذی نفع متقاضی خواهد رساند.

براساس بند (5) ماده 5 موافقت نامه، ادارات مکلف شده اند که حداکثر ظرف مدت یکسال، هرگونه تصیمی موقت یا نهائی در مورد رد درخواست حمایت از ثبت یک عللامت یا کسترش حمایت را به دفتر بین المللی اطلاع دهند. در صورت عدم اطلاع در مهالت تعیین شده، ادارات نمی تواننداز امتیاز تعیین شده در ماده (5) استفاده نمایند.

براساس بند (6) ماده (5)، مراجع ذی صلاح نمی توانند یک عللامت بین المللی را بی اعتبار اعلام کنند، مگر این که قبلاً مراتب درزمان مناسب به اطلاع مالک علامت برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود. رد اعتبار به دفتر بین اللمللی اطلاع داده خواهد شد.

با توجه به ماه (5) مکرر موافقت نامه، مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک علامت، مانند نشان های نجابت خانوادگی، تمثال ها ، امتیازات افتخار، القاب، اسامی تجاری، اسامی اشخاص غیر از اسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است ادارات کشورهای متعهاهد درخواست کنند، از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی که از سوی اداره کشور مبدأ انجام می شوند معاف خواهند بود.

براساس بندهای (1) (2) و (3) ماده (6) موافقت نامه، ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت بیست سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایط مقرردر ماده 7 وجود دارد. به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی، ثبت مزبور از ثبت علامت ملی که قبلاً در کشور مبدأ انجام شده، با رعایت مقررات آتی، مستقل می گردد.

حمایت ناشی از ثبت بین المللی، اعم ازاین که موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، در صورتی کلاً یا جزئاً قابل استناد نخواهد بود که ظرف پنج سال پس از تاریخ ثبت بنی المللی علامت ملی که قبلا در کشور مبدأ طبق ماده یک به ثبت رسیده است دیگر جزئاً یا کلاً از حمایت قانونی درآن کشور بهره مند نباشد.مقررات حاضر همچنین در موردی اعمال خواهد شد که حمایت قانونی متعاقباً بخاطر اقدامی که آغاز آن قبل از انقضای مدت پنج ساله بوده است، متوقف شده باشد.

با توجه به بند (4) این ماده در مورد ابطال ثبت به صورت اختیاری یا رأساً برمبنای اختیارات قانونی، اداره کشور مبدأ ابطلال ثبت علمت دردفتر بین المللی را درخواست می کند و دفتر بین المللی این ابطال را انجام خواهد داد. در صورت اقدام قضائی، اداره مذکور رإساً بر مینای اختیارات قانونی یابه درخواست خواهان، رونوشتی از شکایت یا هرمدرک کتبی مبنی برآغاز دعوا و نیز تصمیم نهائی دادگاه را برای دفتر بین المللی خواهد فرستاد. دفتر بین المللی موضوع را دردفتر ثبت بین المللی وارد خواهد کرد.

ماده (7) موافقت نامه در رابطه با تجدید ثبت بین المللی است. همان طور که دربندهای  (1) تا (5) ماده قوق الاشعاره آمده است هر ثبتی رامی توان برای مدت 20سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کار با پرداخت فقط هزینه اصلی و در موارد ضروری پرداخت هزینه های تبعی و تکمیلی انجام می شود. تجدید ثبت نمی تواند شامل هیچ گونه تغییری در ثبت پیشین به صورت آخرین شکل آن باشد.

شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیر رسمی به مالک علامت و نماینده او، تاریخ دقیق انقضاء را یادآوری خواهد کرد.

درخاتمه این قسمت با توجه به مفاد موافقت نامه ویژگی های اساسی آن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

براساس این موافقت نامه درخواست کننده باید تبعه کشوری باشد که طرف موافقت نامه مادرید است یا باید شخص حقیقی یا حقوقی باشد که اقامتگاه یا مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری در چنان کشوری داشته باشد.

علامتی که ثبت بین المللی آن مورد نظر است.باید ابتداء در سطح ملی توسط اداره ثبت علائم کشور مبداء درخواست کننده به ثبت رسانده شود. (ثبت اساسی)

کشور مبدأ، یعنی کشوری  که در آن ثبت ملی باید انجام شود و این ثبت به عنوان مبنای ثبت
بین المللی عمل خواهد کرد، عبارت است از:

الف- یک کشور طرف مواففت نامه مادرید که درآن درخواست کننده یک مصر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری دارد.

ب- اگر وی هیچ مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری در چنان کشوری نداشته باشد، کشور طرف موافقت نامه که اقامتگاه در خواست کننده د رآن است.

ج- اگر درخواست کننده فاقد یک مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری و اقامتگاه در آن کشورباشد، کشور طرف موافقت نامه که درخواست کننده تبعه آن است، کشور مبدأ خواهد بود.

ثبت مسبقیم نزد اداره بین المللی انجام نمی گیرد. اظهارنامه ثبت بین المللی باید در اداره کشور مبدأ به ثبت رسانده شود و اداره کشور مبدأ آن را به اداره بین المللی در ژنو منتقل خواهد کرد.

نقش اداره کشور مبدأ فقط انتقال اظهارنامه به اداره بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی برای ثبت بین المللی نیست بلکه همچنین باید گواهی کند علامتی که موضوع اظهارنامه برای ثبت بین المللی است همان عالمتی است که موصوع ثبت اساسی واقع شده است و انی کمه کالاها یا خدماتی هستند که ثبت اساسی برای آنها انحام شده است.

اظهارناخمه بین المللی بایداز جمله شامل فهرست کشوهای طرف موافقت نامه مادرید باشد که در آنها حمایت تقاضا شده است ( به اصطلاح کشورهای تعیین شده).

حق الثبت ها باید پرداخت شوند. حق الثبت اساسی که برای پوشش دادن به هزینه های اداره
بین لمللی در ارتباط با جریان ثبت بین المللی است مبلغ 653 فرانک سوئیس است. همچنین یک حق الثبت وجود دارد که باید برای هر کشور تعیین شده پراخته شود. به این مبلغ حق الثبت تکمیلی  گفته می شود و مبلغ آن برای هرکشور تعیین شده یکسان است ( مبلغ 73 فرانک سوئیس ). علاوه بر این، اگر فهرست کالا یا خدماتی که برای آنها حمایت درخواست شده، شامل بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی (نیس ) باشد، درخواست کننده باید یک حق الثبت ضمیمه ای ( مبلغ 73 فرانک سوئیس ) برای هر طبقه از کالاها یا خدمات علاوه بر طبقه سوم پرداخت کند. هر سال کل مبالغ حق الثبت های تکمیلی و ضمیمه ای بین کشورهای اتحادیه مادرید تقسیم می شود.

وقتی همه شرایط تأمین شد از جمله پرداخت حق الثبت ها ، اداره بین المللی علامت موردنظر را در دفتر ثبت بین المللی به ثبت می رساندو ثبت بین المللی را به اطلاع ادارات کشورهای تعیین شده می رساند و آن را در مجله ای که مجله سازمان جهانی مالکیت معنوی برای علائم بین لمللی نامیده می شود چاپ و منتشر می کند.

از تاریخ ثتب بینالمللی، حمایتاز علامت درهریک از کشورهای تعیین شده مشابه خواهد بود چنانچه گویی علامت مزبور ، به طور مسقیم در اداره ملی آن کشورها به ثبت رسده است . در طی دوره یکساله، اداره هریک از کشوهای تعیین شده، حق اعلام این امر را در یک اخطاریه رد (حمایت ) دارد که در کشور مورد نظر، حمایت در ارتباط با برخی یا تمام کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت قابل اعطاء نخواهد بود. اگر هیچ گونه رد حمایتی در محدوده زمانی مقرر شده موجود نباشد یا در موردی که اداره کشور تعیین شده رد ( حمایت) خود را پس گرفته باشد، حمایت از علائم چنان خواهد بود که گویی علامت درآن کشور، در تاریخ ثبت بین المللی به ثبت رسیده است.

در نهایت، در طی پنج سال اول از تاریخ ثتب بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثتب اساسی در کشور مبدأ است. اگر در طی آن پنج سال، ثبت اساسی باطل شود. ثبت بین المللی دیگر دارای هیچ گونه اثری در هیچیک از کشورهای ثبت تعیین شده نخواهد بود. در این صورت ثبت بین المللی می تواند به درخواست اداره کشور مبدأ ابطال شود. همین حکم در موردی صادق است که حمایت ملی در کشور مبدأ ، در نتیجه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه که قبل از انقضاء دوه پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی آغاز شده ، خاتمه یافته است .

از آنجایی که برخی از ویژگی های نظام مادرید از سوی کشورها مورد ایراد بود لذا خصوصاً کشورهای پیشرفته استقبال چندانی برای الحاق به آن از خود نشان ندادند. با توجه به این مسئله ، پروتکل مادرید به تصویب رسید. اهداف پروتکل مادرید عبارت بود از:

الف- این که کشوهای جدیدی به نظام مادرید جذب شوند.

ب- توانایی ایجاد یک ارتباط بین نطام مادرید و نظام علامت تچاری جامعه اروپا فراهم شود.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

سایتهای برتر


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 نوشته شده در : یکشنبه 10 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

شرایط انتقال برند

برند به عنوان یک حق و یک مالکیت در کشور دارای حقوق و شرایط حمایتی پس از ثبت می باشد. این برند ها به دلیل اعتبار و ارزش مالی که دارند می توانند همانند سایر اموال و املاک شرکت ها و اشخاص حقیقی به سایرین انتقال داده شوند. حتی در شرایط بدون انتقال می تواند اجازه استفاده از برند را به سایرین اعطا کرد.

اما این اجازه استفاده از برند و یا نقل و انتقال برند باید در مرجع ثبت برند یعنی اداره مالکیت معنوی مشخص شود.  توجه به  این نکته بسیار اهمیت دارد که در اجازه نامه و یا قرار داد انتقال برند باید بصورت مشخص تعیین شود که برند آیا بصورت قطعی واگذار شده و یا برای مدت مشخصی و همچنین باید تعیین شود که در صورت دوره ای و مقطعی بودن این زمان تاریخ انقضا و شروع این اجازه نامه چه موقع می باشد. همچنین باید نسبت به انحصاری بودن و یا اشتراکی بودن این حق نیز در قرارداد و یا اجاره نامه صراحتی آورده شود.

اداره مالکیت معنوی وظیفه دارد شرایط کنترل اجاره دهنده برند و یا فروشنده برند را بر کیفیت و مرغوبیت کالا ها و خدمات او بررسی نماید و این را به عنوان یک مدرک برای ثبت برند به نام غیر ارائه نماید. ضمن اینکه نقل و انتقال برند باید دقیقا در نوع کالا و خدمات و طبقه برند اتفاق بیافتد و نمی تواند برندی را که برای مثلا طبقه غذایی ثبت شده برای محصولات چوبی استفاده کرد.

برای نقل و انتقال برند و یا علامت تجاری باید از یکی از دو روش زیر استفاده شود:

    برند و علامت تجاری بصورت غیر ارادی و یا جبری منتقل شود
    برند یا علامت تجاری بصورت قراردادی و اختیاری منتقل شود

وقتی برند بصورت جبری منتقل خواهد شد که مالک ثبت کننده برند و یا علامت تجاری فوت کرده باشد. در این شرایط ورثه قانونی مالک برند باید اصل علامت ثبت برند را به همراه برگه انحصار وراثت برای نقل و اتقال برند ارائه نماید.

نقل و انتقال برند بصورت اختیاری و قراردادی اینگونه است که مالک برند به هر دلیل خواهان واگذاری امتیاز برند ثبت شده خود به دیگری است. این واگذاری می تواند بصورت دائمی و یا با تعیین مدت مشخصی باشد.

برای انتقال برند باید اظهارنامه تهیه شود. در این اظهارنامه باید مواردی همچون موارد زیر دیده شود:

    شماره ثبت علامت تجاری در ایران
    نام و آدرس مالک جدید
    نام و نشانی مالک قبلی و یا مالک اصلی در صورت انتقال موقتی برند

مدارک و مستنداتی که برای انتقال برند در ایران لازم است عبارتند از:

    اسناد مرتبط با ثبت برند ( روزنامه رسمی، گواهی ثبت، آگهی اول )
    مدارک شناسایی مالک قبلی به همراه چند نسخه کپی
    مدارک شناسایی مالک جدید به همراه چند نسخه کپی
    سند قرارداد ثبت شده در دفتر خانه رسمی . ( این کار باید بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال علامت تجاری انجام شود)
    مجوز فعالیت مالک جدید برند و یا علامت تجاری
    شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز پذیرش اینترنتی
    گواهی انحصار وراثت برای نقل و انتقال قهری

نکات مهم برای نقل و انتقال برند

برای نقل و انتقال برند و علامت تجاری خریدار برند باید اطمینان یابد که علامت تجاری قصد خرید و یا قبول آن را برای مدت مشخصی دارد باید قبلا بصورت قانونی و صحیح به ثبت رسیده باشد و صرف ادعای مالک برند برای خرید آن توافق نکند. همچنین در زمان نقل و انتقال برند باید همچنان برند دارای اعتبار باشد و منقضی نشده باشد.

ضمن اینکه اگر انتقال دهنده برند و یا خریدار برند از افراد حقوقی باشد باید مدارک و مستندات حقوقی اصلی و معتبر خود را برای درج در صلح نامه و همچنین شرایط جدید برند ارائه نماید.

نقل و انتقال جزئی برند

در برخی از مواقع مالک برند تمایلی ندارد که تمامیت برند خود را به دیگری واگذار نماید که در این صورت قانون به او اجازه می دهد که بخش از طبقات  و یا علامت خود را به دیگری واگذار نماید و بخش های دیگر را حفظ کند.  در این حالت علامت تجاری برای بعضی از خدمات مشخص شده قابل انتقال می باشد و یا برند منتقل شده تنها می تواند در طبقه و یا طبقاتی مشخص مورد استفاده قرار بگیرد. در این حالت باید قسمت مشخص برند یا علامت تجاری و یا طبقه و طبقات خاص برند دقیقا تعریف و مشخص شود.


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

فرق بین هیأت رئیسه و هیات مدیره

برای فهمیدن فرق بین هیأت رئیسه و هیات مدیره باید بدانیم که هیات رئیسه افرادی هستند که بر اخذ آرا، و نظم جلسه نظارت دارند و به مجرد اتمام جلسه وظیفه آن ها خاتمه می یابد اما هیأت مدیره که رکن اداره کننده شرکت است برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.هر شرکت سهامی خاص علاوه بر مجمع عمومی مؤسس که قبل از ثبت شرکت تشکیل می گردد. دارای مجامع عمومی دیگر از جمله مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.

مجمع عمومی مؤسس: همان طور که از نام آن پیداست قبل از ثبت شرکت تشکیل و نسبت به تصویب اساسنامه انتخاب هیأت مدیره به انتخاب بازرسان و انتخاب روزنامه محلی کثیرالانتشار جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه ها تعیین می شود که ذیل صورت جلسات مصوبات مجمع مذکور و اصولاً کلیه مجامع ذکر شده توسط هیأت رئیسه باید امضا شود از زمانی که هیأت رئیسه انتخاب و هیأت مدیره و بازرسان قبولی خود را اعلام می نمایند شرکت تشکیل شده محسوب می گردد .

وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از: انتخاب هیأت مدیره، انتخاب بازرسان، انتخاب روزنامه و تصویب ترازنامه
وظایف مجمع عمومی فوق العاده: افزایش یا کاهش سرمایه – هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و یا تعویض آن و بالاخره انحلال شرکت
وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و ماهیت آن ها:

ماهیت حقوقی این نوع مجمع همانند مجمع عمومی عادی می باشد و هر زمانی که مدت تصدی هیأت مدیره منقضی نشده باشد (قبل از ۲ سال) و قبل از انقضای آن یکی از اعضاء هیأت مدیره استعفاء یا فوت و یا سلب شرایط شده باشد و یا یکی از بازرسین قبل از اتمام مدت یک سال به همین سرنوشت دچار شده باشد نوع دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده خواهد بود بدیهی است چنانچه بیش از مدت ۲ سال در مورد اعضاء هیأت مدیره و پیش از مدت یک سال از مدت تصدی بازرسین گذشته باشد نوع دعوت مجمع به همین منوال خواهد بود.

تصویب ترازنامه فقط باید برای همان سال مالی می باشد.

شرکت سهامی خاص به وسیله هیأت مدیره ای از بین صاحبان سهام تشکیل می شود و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند و حداقل سهام اعضاء هیأت مدیره از سهام وثیقه موضوع ماده ۱۱۴ نباید کمتر باشد (حداقل یک سهم)
مجمع عمومی مؤسس نسبت به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار (محلی) اقدام لازم معمول که هر گونه آگهی و دعوت نامه راجع به شرکت مورد نظر در آن منتشر خواهد شد. (مستند بند ۵ ماده ۲۰ ق.ت) وظیفه انتخاب روزنامه بعد از تشکیل شرکت همه ساله به عهده مجامع عمومی عادی است.
فاصله انتشار آگهی تا تشکیل جلسه کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۴۰ روز نباید باشد. در این روزنامه در آگهی های مورد نظر شرکت ها مطالب مطروحه در ماده ۱۰۰ ق.ت باید رعایت گردد.

چه کسی باید آگهی دعوت را بدهد؟
در مرحله اول و در مواقع مقتضی هیأت مدیره می تواند نسبت به انتشار آگهی دعوت اقدام نماید با اجازه حاصله از ماده ۱۲۰ ق.ت رئیس هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آن ها می باشد دعوت نماید. بازرسان یا بازرس می توانند طبق ماده ۹۱ ق.ت نسبت به انتشار آگهی مجامع عمومی عادی و فوق العاده و در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتشر نماید.
پس از تشکیل و ثبت شرکت هیأت مدیره بایستی نسبت به تهیه دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) و پلمپ آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

تفاوت وظایف هیات مدیره و مدیر عامل :
یک سیستم موفق و موثر حاکمیت شرکتی برای اعضای هیات مدیره و مدیران چارچوبی را فراهم می‌آورد که نسبت به وظایف خود آگاه باشند و به آنها احترام گذارند.

وظایف و مسوولیت‌های هیات مدیره
• یک شرکت تحت هدایت و رهبری اعضای هیات
مدیره‌اش اداره می‌شود، سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد به منظور مدیریت و سازمان‌دهی کارهای روزانه شرکت انتقال می‌یابد. به این ترتیب هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت، کار نظارت و کنترل انجام می‌دهند.
• مهم‌ترین عملکرد هیات مدیره تصمیم‌گیری برای انتخاب و ارزیابی مدیر عاملی است که واجد شرایط و شایسته بوده و از لحاظ اخلاقی مورد تایید اعضا باشد. همچنین تیم مدیران ارشد توسط هیات مدیره منصوب و مورد تایید واقع می‌شوند.
• مدیران مجموعه‌ای از تجارب، دانش، داوری و قضاوت را برای شرکت با خود به همراه می‌آورند، به این ترتیب نباید تنها علایق خاص سهامداران را در امور شرکت مدنظر قرار دهند.
• در رفتار مدیران کارا همواره شک و تردید‌های سازنده وجود دارد، آنها قاطعانه پرسش‌های نافذی را مطرح می‌سازند، به دقت امور را وارسی کرده و در مورد فعالیت‌هایی که انجام می‌شود سوال می‌کنند و می‌خواهند اطلاعات درست و دقیق و پاسخ‌های صادقانه دریافت کنند، مدیران کارآ همواره تلاش‌های خود را در یک راستا یکپارچه می‌سازند و تعهد خود را نسبت به شرکت، برنامه و طرح‌های کسب و کار و همچنین ارزش‌های بلند مدت سهامداران آشکار می‌سازند.
• به منظور نظارت بر عملکرد شرکت، هیات مدیره خود را محق می‌داند که روی نظر، گزارش‌ها و عقاید مدیران اجرایی، پیشنهاداتی که توسط وکیل شرکت مطرح می‌شوند، نظر حسابداران و دیگر افراد متخصص شرکت تکیه کنند. هیات مدیره باید پرسش‌هایی را مطرح سازد و پاسخ‌هایی در مورد ‌اینکه مدیران چگونه پروژه‌های شرکت را اداره می‌کنند دریافت کنند تا به این وسیله علاوه بر گزارش‌هایی که به هیات مدیره ارائه می‌شود از پیشنهادها و نحوه تصمیم گیری مدیران نیز آگاه گردند. همچنین هر زمان که هیات مدیره و کمیته آنها لازم دانستند می‌توانند از مشاوران مستقل نیز کمک بگیرند.
• اعضای هیات مدیره با برعهده داشتن نقش نظارتی خود به سهامداران و دیگر موسسان شرکت‌ این امکان را می‌دهند که از مدیران شرکت انتظار داشته باشند که سخت‌کوشانه و با قدرت روی کارها و فعالیت‌های جاری شرکت نظارت داشته باشند. اما آنها نباید انتظار داشته باشند که اعضای هیات مدیره با انجام دادن همان کارهایی که مدیر عامل و تیم مدیران ارشد انجام می‌دهند سطح مدیریت و اداره کسب و کار شرکت را کوچک و بی‌ارزش به حساب آورند.
• نقش نظارتی هیات مدیره علاوه بر انتخاب و نظارت بر کار مدیر عامل شرکت، طیف وسیعی از مسوولیت‌ها را شامل می‌شود که از جمله ‌این مسوولیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه مدیریت و جانشینی.
درک، مرور و نظارت بر اجرایی شدن استراتژی و برنامه‌های شرکت.
درک و تائید گزارش برنامه‌های سالانه و بودجه ‌این برنامه‌ها.
تمرکز بر روی صداقت و شفافیت صورت‌ها و گزارش‌های مالی شرکت.
مشورت با مدیران در رابطه با مسائل مهمی‌که در حال حاضر شرکت با آن مواجه شده است. هیات مدیره می‌تواند تجارب و نظرهای متعدد و وسیعی را در اختیار مدیران گذارد.
بررسی و تایید عملکرد‌های مهم شرکت.
نامزد کردن مدیران و اعضای کمیته‌ها و نظارت بر حاکمیت شرکتی موثر
نظارت بر پیروی از قانون و مسائل اخلاقی
نقش و مسوولیت‌های مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی
شیوه مدیریتی مدیر عامل و مهارت‌های رهبری او می‌تواند جایگاه کلی شرکت را مشخص کرده و به این ترتیب موفقیت یا شکست شرکت را در نهایت تعیین کند. مدیر عامل فرد محوری شرکت است که پیشرفت پروژه‌ها و استراتژی‌های شرکت را به منظور تعیین جهت‌گیری‌های کلی سازمان مدیریت کرده و منابع در دسترس را در جهت عملیاتی و اجرایی کردن ماموریت‌ها، چشم‌اندازها و اهداف هدایت می‌کند.مدیر عامل رابط بین بازار، تحلیل‌های سرمایه‌گذاری و رسانه با مدیر مالی شرکت است. مدیر مالی با همکاری مدیر عامل تلاش می‌کند تا در نتایج مالی و عملیاتی که برای شرکت منتشر می‌گردند همکاری کند. مدیر عامل اغلب مهارت‌های نرم را به کار می‌گیرد تا مهارت‌های سخت، به همین دلیل دیگر مدیران اجرایی باید شیوه‌های مدیریتی و مهارت‌های رهبری خود را با شیوه‌ها و مهارت‌های رهبری مدیر عامل هماهنگ سازند تا به این وسیله از همخوانی اهداف در شرکت اطمینان حاصل شود. نقش‌ها و مسوولیت‌های مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد به شرح زیر است:
اداره شرکت. مدیر عامل و مدیر ارشد فعالیت‌ها و کسب و کار روزانه شرکت را اداره می‌کنند. بر اساس درک و فهم ‌اینکه چگونه شرکت فعالیت می‌کند و چگونه از طریق‌این فعالیت‌ها درآمد کسب می‌کند آنها اهداف استراتژیکی شرکت را همراه با گزارش‌های سالانه برنامه‌ها و بودجه شرکت که توسط هیات مدیره بررسی و مورد تایید قرار گرفته‌اند هماهنگ می‌سازند.

فرق بین هیأت رئیسه و هیات مدیره

برنامه‌ریزی استراتژیک. مدیر عامل و مدیر ارشد عموما نقش اصلی برای رهبری در برنامه‌ریزی استراتژیکی شرکت را دارند. آنها برنامه‌های استراتژیکی را تعریف کرده و نسبت به عملیاتی کردن آنها، اقداماتی را اعمال می‌کنند.
تنظیم بودجه و برنامه سالانه عملکرد شرکت.
انتخاب مدیران شایسته و تاسیس ساختاری موثر برای سازمان.
تشخیص ریسک‌های مدیریتی.
شفافیت و افشا در تدوین گزارش‌های مالی. مدیر ارشد مسوول است که کلیه سیستم و گزارش‌های مالی شرکت را یکپارچه سازد، او همچنین باید یک زمان بندی دقیق به منظور ارائه گزارش‌های مالی شرکت تعیین کند.
مدیرعامل و مدیر ارشد مسوول انجام فعالیت‌های شرکت بر اساس قوانین اخلاقی هستند. آنها نباید منافع شخصی خود را نسبت به منافع شرکت و سهامداران آن در اولویت قرار دهند.
مدیر ارشد طی جلسه هیات مدیره نباید از مشغله کاری‌اش بگوید، بلکه باید درباره نتایج به دست آمده به حاضران توضیح دهد.


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر و تقلب

در این مقاله، ضمن بررسی ورشکستگی به تقصیر و  تقلب ، به موارد آن ها می پردازیم. خوانندگان محترم در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانند با کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایند.


    ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است. یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می دهد که استحقاق کیفر دارد.
در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال کرده است. یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است. قانون تجارت ایران از لحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده باشد، در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار می نماید، که آن را " موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر " می نامند. در مواردی قانون ، تقصیر را محرز می داند و دادگاه را مکلف به اعلام حکم ورشکستگی به تقصیر نموده است که " موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر " نامیده می شود.

موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر :
به موجب ماده 541 قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :
1- در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است.
3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
در همین راستا بر اساس ماده ( 542) قانون تجارت در موارد ذیل نیز هر تاجر ورشکسته ای ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود :
1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت نماید؛ تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام، آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ( 413)  قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب سال ( 1303) و ( 1304) دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد یا در صورت دارایی ، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد؛ مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

    ورشکستگی به تقلب


ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و جعل شود و به این وسیله درصدد برآید تا مقداری از اموال و دارایی خود را به ظاهر از بین ببرد.
ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت می باشد، مثل کلاهبرداری. اصولاَ اشخاص شیاد و کلاهبردار باید مورد مجازات قرار گیرند، مخصوصاَ که در روابط تجاری اگر اعتماد بین بازرگانان از بین برود معاملات تجاری متوقف خواهد شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد.
ماده 549 قانون تجارت مقرر می دارد که : " هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد. همچنین هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نماید؛ ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات ورشکسته به تقلب حبس مجرد از سه تا پنج سال است.

موارد اعلام ورشکستگی به تقلب :
1- مفقود کردن دفاتر :
دفاتر تجاری، آیینه اعمال تاجر است و تاجری که حسن نیت داشته باشد؛ موظف است همواره دفاتر خود را مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری نگهداری کند. بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید از روی سوء نیت باشد و اگر در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد مانند آتش سوزی ، سیل یا دزدی و غیره این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود. ولی اگر عمداَ تاجر دفاتر خود را مخفی کند؛ این موضوع کاملاَ نشانگر سوء نیت و تقلب او می باشد و دادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.
2- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود :
از زمان حصول توقف، دارایی تاجر متعلق به طلبکاران است و باید به تناسب مطالبات، بین آنان تقسیم گردد. حال اگر تاجر، قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید؛ مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون شده است. بنابراین اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است.
3- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری :
دارایی تاجر بعد از حصول ورشکستگی متعلق به طلبکاران است. حال در صورتی که تاجر پس از حصول توقف، مرتکب عملیاتی شود که قسمتی از دارایی او بدون سبب و علت از بین برود و یا آن را بدون هیچگونه علتی به دیگران منتقل کند؛ این عمل کلاهبرداری محسوب می شود. مثلاَ : اگر تاجری مقداری از اموال خود را به بهای نازل به دیگران منتقل کند یا معاملات صوری انجام دهد، که وجود خارجی نداشته باشد و نتیجه این باشد که مقداری از دارایی تاجر به دیگران منتقل شود، مشمول مقررات ورشکستگی به تقلب خواهد شد.
4- مدیون قلمداد نمودن خود به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد.
 


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت پرورش گل و گیاه

شرکت به فرآیندی گفته می شود که در طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی مابین خود قراردادی را امضاء می نمایند. تمام اهداف شرکت ، طبق قرارداد مندرج در اساسنامه می باشد. افراد در شرکت طبق قرارداد و اساسنامه ای که امضا کرده اند، سود حاصل از سرمایه شرکت را تقسیم می نمایند.

بهترین روش برای انجام فعالیت های سودآور گسترده، عظیم و سازماندهی شده با هدف پیشرفت و رسیدن به مدارج بالاتر و اهداف بزرگتر، ثبت یک شرکت و پیشبرد اهداف از طریق فعالیت ذیل عنوان شرکت ثبت شده است.
در ابتدا، هر شخصی با توجه به اهدافی که از ثبت شرکت دارد و همچنین با در نظر داشتن فعالیتی که تصمیم دارد در شرکت خود انجام دهد، می بایست نوع شرکت خود را انتخاب کند.
در میان شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، از شرکت های پرکاربرد به شمار می آیند.

متقاضیان محترم ثبت شرکت پرورش گل و گیاه، می توانند این شرکت را همانند سایر شرکت ها در قالب شرکت بامسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند. جهت روشن شدن مطلب، در ذیل به توضیح راجع به این شرکت ها می پردازیم .

    ثبت شرکت در قالب شرکت با مسئولیت محدود :

چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیتی زیاد برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند . در شرکت بامسئولیت محدود هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود.
شرایط ثبت شرکت های بامسئولیت محدود :
- حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
- در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
- حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
- اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

    ثبت شرکت در قالب سهامی خاص :

هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند. شرکت هامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
- حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
-  در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
- حداقل تعداد مدیران و بازرسین : حداقل 3 عضو هیات مدیره + یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل

مدارک لازم جهت ثبت شرکت به قرار ذیل است :
1-  کپی کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت باید در دفاتر اسناد رسمی اصل شوند. ( هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین )
2- نام شرکت
3- موضوع فعالیت شرکت
4- میزان سرمایه شرکت
5-  اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.
6- تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
7- تعداد سهام شرکت و اعضا ( حداقل ا سهم اعضای هیات مدیره )
8- تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )
9- تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)
10- آدرس و کد پستی شرکت
11- آدرس و کد پستی تمام اعضا بعلاوه شماره همراه
12- گواهی عدم سوء پیشینه ( تمام اعضای هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین )
پس از مرحله ثبت شرکت ها نسبت به انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی ، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجارتی اقدام نمایید. 


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

شرایط ثبت برند رستوران

آیا تا به حال با توصیه یکی از دوستان و یا اقوام خود مواجه شده اید که رستورانی را برای شما به عنوان داشتن غذای عالی معرفی نماید؟ یا تا به حال شده در مقابل شما از کیفیت و منحصر به فرد بودن یک رستوران سخن به میان بیاورند؟ بله. اغلب ما با این موضوعات سر و کار داریم. اما آیا اطمینان دارید که این نام و اعتبار این رستوران توسط دیگران مورد استفاده قرار نخواهد گرفت؟

اینکه اغلب رستوران ها و کترینگ ها از نام تجاری خود به عنوان برند خودشان استفاده می کنند موضوعی عادی و طبیعی است ولی اگر نتوانند از این برند و علامت تجاری خود محافظت کنند به سادگی اعتبار انها به سرقت خواهد رفت و وقتی موفقیت نسبی را به دست بیاورند دیگران به منظور استفاده از جایگاه و نام و شهرت او از برند تجاری او استفاده خواهند کرد مکز اینکه برند خودشان را به ثبت رسانده باشند.

موضوعی که البته در ایران چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و اغلب فکر می کنند ثبت برند نیازی اساسی نیست. در همه جای دنیا رستوران ها اقدام به طراحی برند های منحصر به فرد خودشان می کنند؛، آنها را به ثبت می رسانند و بر روی آنها سرمایه گذاری می کنند. انها به خوبی ارزش برند را درک کرده اند و می دانند که نه تنها با استفاده از برند می توانند خدمات و نوع غذای خود را با دیگران تمایز بدهند بلکه برند می تواند برای انها شرایط فروش و اعتبار بیشتر را به همراه داشته باشد.

مزایای ثبت برند رستوران

خود رستوران دارها باید برای اینکه مجاز به فعالیت باشند از سازمان غذا و دارو مجوز دیفات نموده و مرتبا توسط اداره بهداشت بازرسی شوند. اما الزامی به ثبت برند ندارند. در واقع ثبت برند به دلیل مزیت های فراوان ان برای  رستوران ها توصیه می شود و قطعا باید به ثبت برسد تا تنها منحصر به خود رستوران باشد.

اما به طور اختصار می توان مزیت های ثبت برند برای یک رستوران را به شرح زیر دانست:

    باعث ایجاد تمایز بین غذاها و خدمات رستوران شما نسبت به سایر رستوران ها خواهد شد
    به مشتریان شما این امکان را خواهد داد تا در هر شرایط غذا و خدمات شما را شناسایی و اصالت غذای شما را تشخیص دهند. بخصوص اگر خدمات پیک غذا داشته باشید.
    برند ابزاری است که بواسطه آن می توانید به شهرت و محبوبیت دست پیدا کنید
    با اجازه استفاده از برند خودتان بر روی غذاهایی که مورد تایید شما هستند و یا چاشنی های غذایی که شما استفاده می کنید باعث خواهید شد تا منبع درامد جدیدی به دست اورده و اعتبار خود را افزایش دهید
    برای اعطا نمایندگی و یا ثبت شعبه یک اصل مورد نیاز و قطعی است
    برند اگر به محبوبیت و موفقیت برسد به خودی خود ارزشمند ترین دارایی شما خواهد بود.
    داشتن برند به شما این انگیزه را خواهد داد تا در راستای بهبود و بالا بردن کیفیت خود به دلیل شهرتی که به دنبال ان هستید و کیفیتی که باید داشته باشید بکوشید.
    رستوران های مشهور و دارای برند و علامت تجاری موفق بیشتر و بهتر از تسهیلات بانکی و موسسات مالی بهره مند می شوند.

و البته بسیاری دیگر از مزایا که با ثبت برند برای رستوران شما اتفاق خواهد افتاد. در واقع شما با ثبت برند رستوران خود به سرعت در مسیر تعالی و رشد قرار خواهید گرفت و این برند به سادگی شما را در مسیرهایی قرار خواهد داد تا موفقیتی قطعی داشته باشید.

مزیت دیگر مهم ثبت برند در ایران این است که بالغ بر 90 درصد از رستوران ها و مراکز غذایی برند یا علامت تجاری ندارند. این موضوع به شما کمک خواهد کرد تا به عنوان یک رستوران متفاوت خود را مطرح و شرایط متفاوتی را ارائه و به این وسیله مشتریان زیادی را به شمت و سوی خود سوق دهید. بخصوص در ایران که همه مردم از موضوعات جدید و معتبر استقبال می کنند. رستورانی که برند ثبت کند در اصل به مشتریان اثبات کرده که با دیگران تفاوت دارد، غذاهایی که ارائه می کند با بهترین کیفیت هستند و به دنبال ارزش گذاری بر کار خود و مشتریان خود هستند.

برند تجاری موفق یک رستوران باید به نحوی طراحی شود که بتواند بدون الگو بردای و یا کپی از رستوران ها و یا خدمات دیگر تمایز مورد نظر را برای شما ایجاد نماید. پیام و تفکر شما را به مشتریان به شکل صحیح و مستقیم انتقال دهد، در بازار یابی و فروش شما تاثیر گذار باشد و بتواند به سادگی مشتریان را در خصوص خدمات شما اطمینان دهد.

در نتیجه با ساخت و طراحی یک برند عالی و منحصر به فرد برای رستوران خود می توانید تاثیر گذار بوده و به انچه که نیاز دارید در کسب و کار خود دست پیدا کنید. از این رو موسسه حقوقی ویونا در همه شرایط در کنار شما خواهد بود تا برند شما به ثبت برسد و موفقیت خود را در بازار به دست بیاورد.

مدارک لازم برای ثبت برند رستوران برای افراد حقیقی

    کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی
    کپی مجوز فعالیت مانند جواز تاسیس، پروانه ساخت و ...
    کپی نمونه برند و علامت تجاری در ابعاد 10*10
    اظهارنامه ثبت برند
    کارت بازرگانی در صورتیکه خواهان ثبت برند لاتین هستید
    وکالتنامه وکیل در صورت داشتن وکیل

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند رستوران اشخاص حقوقی

    کپی اساسنامه و پروانه شرکت
    کپی روزنامه تاسیس و اخرین تغییرات
    کپی نمونه برند و علامت تجاری در ابعاد 10*10
    اظهارنامه ثبت برند
    وکالتنامه وکیل در صورت داشتن وکیل
    کارت بازرگانی در صورتیکه خواهان ثبت برند لاتین هستید


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت عمرانی

به منظور ثبت شرکت عمرانی ، بهتر است  موضوع عمرانی در قالب شرکت سهامی خاص ثبت  و اجراء گردد زیرا شرکتهای عمرانی سهامی خاص برای شرکت در مناقصات از اعتبار بیشتری برخوردارند. که دلیل این اعتبار این است که اولا ”  ۳۵% سرمایه اولیه شرکت در شرکتهای سهامی خاص به حساب شرکت واریز می گردد و مانند شرکتهای مسئولیت محدود  درهنگام ثبت سرمایه آنها تنها اعلام نمی گردد. ثانیا”  تمدید مدت تصدی مدیران شرکت سهامی خاص هر دو سال یکبار و بازرسان شرکت  هر یک سال یکبار سبب تحت نظر بودن بیشتر شرکتهای سهامی خاص می گردد. ثالثا” بررسی تراز سود و زیان سالانه و وجود بازرسین در این نوع شرکتها  سبب و ثبت شرکت عمرانی اعمال  کنترل بیشتراین نوع شرکتها می گردد. براساس دلایل فوق می توان اینگونه نتیجه گرفت که برای شرکتهای عمرانی ثبت شرکت سهامی خاص اصلح تر است .

شرکت عمرانی می تواند با یکی از موضوعات ذیل در قالب سهامی خاص  به ثبت برسد:
پیمانکار سازه های نفت و گاز و پتروشیمی ، ابنیه ، تاسیسات ، برق و الکترونیک ، نیرو ، آب و فاضلاب ، تونل، راه ، سد ، فضای سبز، پارک و…
شرکتهای پیمانکاری می توانند جهت اخذ رتبه ، به متولی مربوطه یعنی نهاد ریاست جمهوری مراجعه نمایند.
آخرین رتبه برای شرکتهای جدیدالتاسیس رتبه ۵ میباشد . برای دریافت رتبه ۵ عمرانی باید حداقل یک مهندس با  ۶ سال سابقه کار  بیمه ای در رشته  مرتبط  و یا دومهندس با  ۳سال سابقه  با یک مهندس بدون سابقه بعنوان  اعضاء هیات مدیره انتخاب گردند . این نوع مهندسین را اصطلاحا” مهندسین امتیاز آور می گویند.
پس  از ثبت شرکت و اخذ رتبه ، شرکتهای عمرانی می توانند برای ارتقاء  رتبه خود اقدام نمایند . ارتقاء رتبه پیمانکاری از ۵ به ۴ و سپس از رتبه ۴ به ۳ و  نهایتا” رتبه ۱ می باشد.  که البته ارتقاء رتبه نیز شرایط خاص خود را دارد به عنوان مثال : فاکتورهایی مانند داشتن ماشین آلات و داشتن صورت وضعیت قطعی مربوط به بیش از یک پروژه خاص  برای ارتقاء رتبه لازم میباشد

شرایط ثبت شرکت عمرانی سهامی خاص :

    حداق ۳ نفر عضو + ۲ نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
    حد اقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰ تومان
    پروسه زمانی ثبت = ۲۰ روز کاری
    حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.

مدارک ثبت  شرکت عمرانی سهامی خاص :


    کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  – شناسنامه
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرار نامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع(نظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

پس از تحویل  و یا ارسال مدارک برای وکیل خود  این مدارک به کارشناس واحد ثبت اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و پس از تعیین و  تایید نام شرکت طی ۴ روز کاری مراحل اداری ثبت شرکت آغاز می گردد. اگر نام مورد نظر موسسین شرکت از نظر کارشناس اداره ثبت قابل تایید نباشد ایراد آن اعلام گردیده و پس از انجام هماهنگی های لازم با موکل اقدامات لازم به منظور برطرف ساختن ایراد مذکور انجام می شود. در این مرحله معمولا” طی یک روز کاری بررسی نام جدید انجام شده  و تایید می گردد و یک نسخه از اطلاعات به صورت اینترنتی برای کارشناس اداره ثبت ارسال می گردد.
در مرحله بعد پرونده از اداره ثبت دریافت  گردیده و مدارک لازم جهت ثبت شرکت عمرانی به موکل جهت افتتاح حساب بانکی و دریافت گواهی آن  ارائه می گردد ، پس از اخذ گواهی بانکی طی یک نامه پلمپ شده  از بانک مجددا” مدارک  به همراه مجوز کار باید برای اداره ثبت ارسال گردد. کارشناس اداره ثبت پس از بررسی نهایی پرونده  آن را تایید می نماید و پس از ۷ روز ثبت شرکت در دفاتر مکتوب شده و اصطلاحا” دفتر نویسی می گردد . در مراحل پایانی ۳ تا ۵ روز پس از دفترنویسی شماره ثبت اعلام شده و می توان برای درج آگهی تاسیس مبادرت نمود. ۱۵ روز پس از ثبت آگهی تاسیس روزنامه رسمی شرکت نیز انجام می گردد

1-تکمیل مدارک  توسط موکل و تحویل به کارشناس

    کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  – شناسنامه
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرار نامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

۲-تحویل مدارک به وکلا

۳-تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

۴-تعیین نام اولیه

۵-تایید نهایی نام بعد از ۴ روز

۶-در صورت رد نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )

۷-دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت

۸-تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر

۹-رجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت

    در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.

۱۰-تایید موضوع توسط اداره ثبت

۱۱-انجام دفتر نویسی پس از ۷ روز از شروع پروسه

۱۲-دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس ۳ الی ۵ روز پس از دفتر نویسی

۱۳-دریافت روزنامه رسمی ۱۵ روز پس از آگهی تاسیس توسط پست
شرایط ثبت  شرکت عمرانی با مسئولیت محدود :

    وجود حد اقل ۲ نفر عضو
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان سرمایه اولیه
    تعهد یا پرداخت کل سرمایه
    پروسه زمانی ثبت = ۱ ماه کاری

مدارک ثبت  شرکت عمرانی با مسئولیت محدود :

    کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

۱- تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس

    کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

۲-تعیین و اعلام به کارشناس

    نام
    موضوع
    میزان سرمایه
    اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه

۳-ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس

۴-تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده

۵-انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام

۶-ارجاع به کارشناس

۷-اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت

    در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت

۸-ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا

۹-انجام واریزی حق الدرج


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic