تبلیغات
digital

امروز:

تصفیه اموال شرکت چیست؟

 در این متن سعی بر آن داریم تا درباره انحلال شرکت توضیح دهیم به عبارت دیگر برخی مواقع مدیران و شرکاء شرکت , قصد

منحل کردن شرکت را دارند از همین رو برای این فرایند برخی موارد را بایستی انجام دهند تا شرکت مورد نظر منحل شود یکی از این مراحل تصفیه اموال شرکت می باشد.

به طور کلی و در معنای لغوی تصفیه به معنای نقد کردن می باشد البته در معنای تصفیه اموال شرکت نیز به نقد کردن دارایی و کسب طلب های شرکت می باشد بعد از وضع بدیهای شرکت و پرداخت بدهی ها اموال شرکت میان شرکاء تقسیم می شود ناگفته نماند در صورتی که میزان بدهی های شرکت بیشتر از دارایی شرکت باشد و دارایی شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد شرکاء شرکت با توجه به میزان سهمی که در شرکت دارند مسئول پرداخت بدهی ها می شوند و به اندازه خود بخشی از عملیات تصفیه را انجام می دهند.

عملیات تصفیه بر طبق قوانین انجام می شود و قانون تجارت برای انحلال شرکت این عمل را ضروری می داند و به محض انحلال یک شرکت تصفیه آن بایستی انجام شود این مهم در ماده 202 قانون تجارت قید شده است و برطبق این ماده باید  تصفیه انجام شود , تصفیه قانونی می باشد و آن را در صورتی است که اساسنامه شرکت برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت 217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود, این مواد متضمن فرایندی است که در مجموع ، به تصفیۀ امور شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه، نقش مدیر تصفیه، ادامه کار شرکت، نقد کردن دارایی و پرداخت بدهی شرکت، نظارت بر امر تصفیه، حقوق شرکا و طلبکاران و نقش آنها در امر تصفیه، که در چهار گفتار بررسی خواهند شد.

تاریخ آغاز و مدت تصفیه

به طور دقیق قانون تجارت مشخص نمی کند که یک شرکت از چه تاریخی تصفیه انجام دهد اما بر طبق ماده 202 قانون تجارت به محض انحلال شرکت باید تصفیه شروع شود و کلیه معاملات شرکت به غیر از معاملاتی که برای امر تصفیه ضروری است انجام می شود,در نتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛ هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هرگاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند، چه خواهد بود علاوه بر این، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه مشخص نکرده و این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند

بقای شخصیت حقوقی شرکت

اگر چه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند، از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد. برای مثال، ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند: « اگر برای  اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد». تأکید قانون گذار بر اجرای «تعهدات شرکت» اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد.


نوشته شده در : یکشنبه 21 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

وظیفه دعوت مجمع عمومی عادی سالانه به عهده هیات مدیره شرکت است و چنانچه هیات مدیره مجمع را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است این وظیفه را انجام دهد.
گاهی مشاهده می شود در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به تکلیف خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مواعد تعیین شده در قانون اقدام نمی نمایند و سهام داران به دنبال برگزاری مجمع هستند یا سهام دار جدیدی که به واسطه خرید سهام مالک عمده سهام شده و می تواند تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند درخواست برگزاری مجمع را به طور فوق العاده دارد.

    تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

همان گونه که در مقالات پیش گفته شد ، روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع صاحبان سهام پل ارتباطی بین شرکت و سهام داران است و در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید با نشر آگهی در این روزنامه انجام پذیرد.
بعضاَ در اساسنامه شرکت ها علاوه بر نشر آگهی ، ارسال دعوت نامه کتبی با پست سفارشی نیز پیش بینی شده که در این صورت هر دو روش دعوت باید اجرا شود و اسناد و مدارک آن یعنی اصل آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار، اصل قبض پست سفارشی و فتوکپی دعوت نامه ارسالی برای سهام داران به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود. فاصله بین نشر آگهی و برگزاری مجمع حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود که در اساسنامه شرکت می توان حداقل فاصله نشر آگهی تا تاریخ برگزاری مجمع را افزایش داد.
باید توجه داشت با عنایت به عبارت " فاصله " در ماده 98 " لایحه " در واقع باید مهلت یازده روزه ای را از تاریخ نشر تا روز مجمع در نظر گرفت و چنانچه طبق اساسنامه ارسال دعوت نامه کتبی از طریق پست سفارشی نیز الزامی باشد رعایت فاصله فوق از تاریخ تحویل مدارک به پست تا روز برگزاری جلسه مجمع عممومی نیز ضرورت دارد.
به نظر می رسد پیش بینی ضرورت ارسال دعوت نامه با پست سفارشی در اساسنامه شرکت ها که باعث پیچیده شدن تشریفات دعوت می شود مقرون به مصلحت نباشد مگر در حالاتی که وجود وضعیت خاص آن را ایجاب کند.
در آگهی دعوت نوع مجمع عمومی ( اعم از عادی، فوق العاده و یا عادی به طور فوق العاده ) ، تاریخ و محل تشکیل جلسه با قید روز و ساعت و نشانی کامل باید قید شود. دستور جلسه چنانچه مشتمل بر اموری باشد که نیازمند ثبت و ضبط در مرجع ثبت شرکت هاست، باید به طور کامل ذکر شود و مواردی مانند تعیین حق الزحمه بازرس، حق حضور و پاداش هیات مدیره و تنفیذ معاملات ماده 129 " لایحه " که نیازی به ثبت و آگهی آن ها نیست تحت عنوان " سایر موارد " در دستور جلسه مجمع قرار می گیرد و نیازی به تصریح آن ها در آگهی دعوت نیست. نام و سمت مقام دعوت کننده مجمع ، الزاماَ در انتهای آگهی دعوت باید تصریح شود.
اگر در متن آگهی دعوت سهو قلم و یا اشتباهی رخ دهد و یا در فاصله نشر آگهی تا روز برگزاری مجمع بنا به دلایلی تغییری در تاریخ و یا محل برگزاری مجمع و یا دستور جلسه ضرورت یابد، باید آگهی اصلاحی حداقل یک روز قبل از روز برگزاری مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ شود. این تغییر امکان پذیر خواهد بود. هر چند ممکن است در بدو امر عجیب و مغایر با قانون به نظر برسد. رویه عملی اداره ثبت شرکت ها نیز پذیرش آگهی اصلاحی است و انتشار آگهی اصلاحی و تغییر و اصلاح مطالب مندرج در آگهی در محدوده موارد فوق با رعایت حداقل فاصله یک روز تا تاریخ برگزاری مجمع معمول و متداول است.
اگر کلیه صاحبان سهام در هر زمان تصمیم به برگزاری مجمعی داشته باشند، با حضور تمامی آن ها در جلسه مجمع عمومی، نیازی به انتشار آگهی دعوت و سایر تشریفات نیست. به عبارت دیگر ممکن است مقام دعوت کننده ، کلیه تشریفات از قبیل نشر آگهی دعوت و یا ارسال دعوت نامه کتبی را انجام دهد و کلیه صاحبان سهم در جلسه حضور پیدا کنند. در این صورت نیازی به ارائه اصل آگهی دعوت و مدارک ارسال دعوت نامه کتبی به اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود. 


نوشته شده در : یکشنبه 21 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

راه اندازی شرکت دامداری و دامپروری صنعتی


فراورده های خوارکی دامی در زنجیره غذایی انسان ها از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و طبعا با رشد جمعیت و افزایش درخواست از سوی افراد نیاز به تولید آن نیز همواره در افزایش می باشد .

تولیدات دامی که در دسته بندی محصولات کشاورزی جای می گیرد ، عمده ترین و بارزش ترین فروارده های کشاورزی می باشد، چرا که همواره جامعه نیازمند فراوارده های دامی جهت تغذیه و تولید پوشاک خواهد بود. همانگونه که اشاره شد و با توجه به نیاز روز افزون جامعه، تولید و عرضه این محصولات شکل صنعتی به خود گرفته است ،دامداری و دامپروری صنعتی عبارت است از : نگهداری و پرورش یکی از انواع دام های اهلی با استفاده از شیوه های متداول و پیشرفته علم دامپروری ، به طور خلاصه می توان اشاره نمود که انجام امور دامپروری و دامداری با استفاده از جدیدترین متد روز علمی و صنعتی دنیا دامداری صنعتی نام دارد که شامل واحدهای دامداری ، مرغداری ، کارخانه تهیه و تولید نهاده ها و کارخانه های تهیه و تولید فرآورده ها می گردد .
با توجه به توضیحات و تعاریفی که از این نوع کسب و کار ارائه نمودیم به اهمیت این نوع فعالیت های تولیدی در جامعه آگاه گشتیم ، در صورتی که مایل به راه اندازی چنین کسب و کاری می باشید جهت طراحی و ارائه طرح و راه اندازی موارد ذیل را در نظر داشته باشید:

1-امکان واگذاری طرح از طرف دولت 
برای شروع کار بایستی با مراجعه و هماهنگی با سازمان متولی از امکان واگذاری طرح مورد نظر مطلع شده و سپس کارهای مطالعاتی و بررسی شرایط و ضوابط مربوطه را آغاز نمود   .
 
2-عوامل اقتصادی و اجتماعی
 اطلاعات اولیه از شرایط پرورش، نحوه تأمین مواد اولیه ، نحوه فروش، تعداد طرحهای موجود در منطقه و وضعیت طرحهای مشابه موجود بسیار مفید باشد . چرا که بررسی عوامل تأثیرگذار در طرحهای فعال موجود و علل موفقیت یا شکست آنها می تواند در تصمیم گیری برای انتخاب طرح و ظرفیت آن کمک شایانی  می کند

3 – علاقمندی 
یکی از عوامل بسیار تأثیر گذار در انجام هر کاری میزان اشتیاق و علاقه به آن می باشد .  بخصوص  پروژه های دام و طیور که هر کدام شرایط کاری و روحی خاص خود را می طلبد در صورتیکه کاملاً علاقه مند نبوده  ،  میزان موفقعیت و سود اوری طرح پایین خواهد امد و عملا مشکلات زیادی بوجود می اید

4– سرمایه
الف- اجرای طرح بر اساس سرمایه شخصی :که در این صورت ضریب موفقیت طرح بسیار بالا رفته و متقاضی بر اساس مبالغی که توسط کارشناس خبره و در قالب طرح توجیهی برآورد میگردد میزان سرمایه مورد نیاز را تأمین و تصمیم گیری می نماید 
ب- استفاده از تسهیلات بانکی : با عنایت به اینکه اکثر متقاضیان از این گروه می باشند؛ لازم است که برای اجرای موفق و خوب طرح حدود 50 الی 30 درصد سرمایه مورد نیاز  برای طرح را در اختیار داشته باشند   زیرا عملاً در زمان اجرا و احداث در صورت کمبود نقد ینگی مشکلات عد یده ای پیش خواهد آمد و روند اجرای عملیات به کندی جلو خواهد رفت و در نهایت موجب افزایش هزینه ها و به تأخیر  افتادن زمان بهره برداری از طرح خواهد شد

5 – نحوه مالکیت یا درخواست مجوز   
صدور مجوز یا پروانه  دامداری بنام یک نفر و یا یک شرکت به ثبت رسیده صورت میگیرد، بنابراین بایستی ابتدا در نحوه مدیریت پروژه تحقیق و بررسی لازم را بعمل آورد زیر هر یک از حالتهای ذکر شده دارای مزایا و معایبی میباشند که با کمی تلاش و پرس وجو میتوان اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد . در صورتیکه قرار بر اجرای طرح بصورت شرکتی باشد بایستی از طریق اداره ثبت اسناد و یا اداره تعاون ، بعد از طی مراحل قانونی  شرکت مورد نظر را به ثبت رسانده و در قالب شرکت سهامی  و یا شرکت تعاونی پروانه طرح درخواستی را اخذ نمود

انتخاب زمین یا محل اجرای طرح
یکی از اساسی ترین مراحل در احداث یک طرح انتخاب محل احداث می باشد که در اتنخاب آن می بایست موارد ذیل را در نظر داشته باشید
1 – امور اراضی : با عنایت به اینکه زمین انتخابی بایستی تغییر کاربری داده و از زراعی به صنعتی تبدیل شود؛ لذا زمین مورد نظر بایستی کیفیت پایین داشته و از لحاظ زراعی درجه 3 یا 4 باشد تا از نظر اداره امور اراضی مورد تأیید قرار گرفته و مجوز تغییر کاربری صادر شود
2 –محیط زیست: زمین مورد نظر بایستی فواصل لازم با مناطق مسکونی را داشته و امکان ایجاد آلودگی برای اراضی اطراف را ایجاد ننماید ، و حتی الامکان طوری انتخاب شود که جهت وزش باد از سوی محل اجرای طرح بطرف مناطق مسکونی نباشد   
3 – مالکیت زمین : محل مورد نظر بایستی دارای اسناد معتبر بوده و امکان نقل و انتقال به مجری طرح را داشته باشد و می تواند از نظر مالکیت یکی از حالتهای زیر باشد
1 – زمینهای سند دار
2 – زمینهای استیجاری ( اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ به مدت حداقل  20 سال که بدین منظور تنظیم شده است )
3 – زمینهای فاقد سند ( به شرط احراز مالکیت )
4 –  زمینهای مشاع
5 – زمینهای اصلاحات ارضی مفروز الرعیه ( که بایستی دارای گواهی لازم مبنی بر مالکیت یا تصرف زمین و بلامعارض بودن آن باشد )
6 – زمینهای واگذاری از طریق منابع ملی و موات
در رابطه با انتخاب محل پیشنهادی توجه داشته باشید که بایستی امکان دسترسی جاده ای را بنحو مطلوب داشته و در تمام فصول سال بتوان براحتی در آن تردد نمود. و همچنین فواصل قانونی از راههای اصلی و فرعی ، راه آهن را داشته و خارج از حریم قانونی راهها باشد و هر چه فاصله آن با راههای اصلی و فرعی کمتر باشد هزینه احداث راه به محل طرح پائین خواهد آمد.
گاز : زمین مورد نظر بایستی فاصله قانونی تا خطوط لوله انتقال گاز را بر اساس دستورالعمل شرکت ملی گاز داشته باشد که در حال حاضر برابر 250 متر می باشد
برق : فاصله لازم با شبکه های برق فشار قوی را داشته و در محل مورد نظر خطوط انتقال برق وجود داشته باشد بنحوی که هر چه فاصله خطوط برق رسانی از زمین کمتر باشد هزینه انتقال برق به محل طرح کمتر خواهد بود
اب : فاصله قانونی با حریم انواع چاه ، رودخانه ، دریا را داشته و  امکان حفر چاه در محل مهیا باشد تا بعد از اخذ پروانه چاه نسبت به حفر چاه و تأمین آب مورد نیاز اقدام نمود
شهرداری : محل مورد نظر خارج از محدوده شهرداری بوده و ممانعتی از طرف ایشان نداشته باشد
بخشداری : زمین مورد نظر از نظر بخشداری  ممانعتی نداشته باشد 
میراث فرهنگی : محل پیشنهادی نبایستی از لحاظ تاریخی و میراث فرهنگی ممانعتی داشته باشد
دامپزشکی : با هماهنگی و بعد از طی مراحل اداری بایستی مجوز بهداشتی طرح مورد نظر از طریق اداره دامپزشکی محل اخذ گردد  


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

اختیارات بازرسان قانونی

بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت مطالبه کرده

و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنن. به شرط آنکه آن ها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

ماده151(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند، به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند  و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

ماده232(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب های سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

مستفاد از ماده 270(ل.ا.ق.ت)- در صورتیکه تصمیمات ارگان کنترل کننده شرکت سهامی (بازرس یا بازرسان قانونی) برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد هر ذی نفع (شرکت ـ سهامدار ـ شخص ثالث) می تواند از مراجع قضائی ذی صلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را در خواست نماید.

ماده113(ل.ا.ق.ت)- هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

تراز نامه چیست ؟

با کمک ترازنامه یا بیلان (صورت ریز دارایی ها و بدهی های شرکتها و موسسات که معمولا در اخر سال مالی تهیه می شود )میزان سرمایه و دارایی ها و بدهی های شرکت مشخص می شود که در تاریخ مشخصی باید ارائه شود .
ترازنامه به دو صورت وجود دارد :

1- به صورت شکل حساب :
در این نوع  ترازنامه که مانند حرف Tزبان انگلیسی است ،به این صورت که دارائی های شرکت در سمت راست و حقوق صاحبان سهام و بدهی ها در سمت چپ قرار دارد .اصولا برای فعالیت های حسابداری از این روش استفاده میشود .در جدولی که برای ان طراحی می شود باید  جمع ارقامی که در سمت راست تراز نامه قرار دارد با جمع قلم هایی که در سمت چپ جدول قرار دارند با هم برابر باشد .

2-روش گزارشی:
در این روش در زیر قسمت سمت راست که دارائی های شرکت قرار دارد بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز قرار می گیرد .
هر ترااز نامه باید شامل موارد زیر باشد :
1-شامل عنوان تراز نامه است که این عنوان خود شامل :
الف)در ابتدا باید نام گزارش در ان ذکر شود
ب)سپس تاریخ ارئه ی گزارش در ان نوشته می شود
2-واحد اندازه گیری:
واحد اندازه گیری در کشورهای مختلف متفاوت است به طوریکه واحد اندازه گیری در ایران ریال می باشد .

 3-قسمت مربوط به حساب ها :
در این قسمت اگر ترازنامه به صورت حساب باشد در سمت راست مقدار دارایی ها ودر سمت چپ ان بدهی ها و حقوق صاحبان سهم قرار می گیرد .و در صورتیکه تراز نامه به صورت گزارشی باشد در سمت راست ابتدا دارایی ها نمایش داده می شود و سپس در زیر ان بدهی ها و سپس حقوق صاحبان سهام قرار می گیرد .
*در قسمت بدهی ها ابتدا باید بدهی های سال جاری و بعد بدهی های طولانی مدت قید شود و در قسمت دارایی ها در ابتدا باید دارایی های همان سال و بعد دارایی های بلند مدت در ان قید شود .

4-حسابها باید جمع شوند :
پس از اینکه کل حسابها را در تراز نامه وارد شد برای بدست اوردن جمع حساب ها باید به موارد زیر دقت شود :
الف)اگر ترازنامه ی تنظیم شده به شکل حساب باشد باید جمع دو طرف ترازنامه با هم برابر باشد ولی چنانچه ترازنامه به شکل گزارشی باشد باید جمع دارایی ها با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان حساب با هم برابر باشد.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

مسئولیت های بازرسان قانونی

بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظائف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود.

ماده266(ل.ا.ق.ت)- هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرس را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند، به حبس جنحه ای از 2 ماه تا 6ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده267(ل.ا.ق.ت)- هرکس در سمت بازرس شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس جنحه ای از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

ماده147(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند:

1-اشخاص مذکور در ماده111(ل.ا.ق.ت).

2- مدیران و مدیر عامل شرکت.

3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

4- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت می دارد.

ماده91(ل.ا.ق.ت)- چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

سمن یا سازمان مردم نهاد


سمن ها یا سازمان های مردم نهاد که افراد  به طور داوطلبانه در انها عضو می شوند و فعالیت انها در زمینه ی از بین بردن مسائلی از قبیل اسیب های اجتماعی،اعتیاد ،محیط زیست ،میراث فرهنگی و…می باشد این سازمانها که در حیطه قانون و به صورت غیر سیاسی و غیر تجاری و غیر دولتی فعالیت می کنند و فعالیت انها بیشتر جنبه ی خیرخواهانه دارد .

نحوه ثبت شرکت های سمن یا مردم نهاد :
1- تعداد اعضا در این شرکت ها نه نفر است که باید حداقل دو نفر از انها در رابطه با موضوعی که شرکت می خواهد در ان رابطه فعالیت داشته باشد دارای تخصص باشند
 2 -پر کردن تقاضا نامه  
3-از ادارات و واحدهای مربوط تائیدیه گرفته شود
4-پر کردن اساسنامه شرکت و همچنین مشخصات کامل افرادی که شرکت را به ثبت رسانده اند بیان شود
5-ارئه ی مدارک به هیات نظارت
6-هیات نظارت در خواست را مورد بررسی قرار می دهد
7-پس از اینکه هیات نظارت در خواست را تایید  کرد سپس به اداره ی ثبت ارجاع داده می شود و به ان شماره ی ثبت داده میشود تا پروانه برای انها صادر شود
8-شروع فعالیت بعد از گرفتن پروانه

شرکتهای مردم نهاد یا ( (NGOدر چه زمینه هایی می توانند فعالیت کنند ؟
1- امور اجتماعی
2- امور فرهنگی
3-بهداشت و درمان
4-محیط زیست ومنابع طبیعی
5- فن اوری
6-عمران و ابادانی
7- ورزش

(NGO )ها چه ویژگی هایی دارند :
1-این سازمانها که به صورت غیر دولتی تاسیس می شود
2-هدف از تشکیل این سازمانها کسب در امد ،فعالیتهای تجاری و به دست اوردن سود نمی باشد
3-این موسسات که بر اساس میل باطنی افراد تاسیس و اداره می شود
4-این موسسات که در زمینه های سیاسی فعالیت نمی کنند
5-این موسسات که به صورت مستقل فعالیت می کنند و برای فعالیت های خود تقریبا دارای استقلال هستند

افرادی که عضو این موسسات می شوند باید چه ویژگی هایی داشته باشند :
1-باید به سن قانونی رسیده باشند یعنی هجده سال انها تمام شده باشد و تابعیت ایران را داشته باشند
2-حداقل دو نفر از افرادی که در این موسسات فعالیت می کنند باید دارای تخصص مرتبط با نوع فعالیت موسسه داشته باشند
3-در هیچ یک از گروه هایی که توسط دادگاه انقلاب اسلامی غیر قانونی شناخته شده اند عضو نباشند و هیچ گونه سابقه ی کیفری نداشته باشند
4-ابتدا مدارک بوسیله ی کارشناسانی که در فرمانداری و استانداری حضور دارند مورد بررسی قرار می گیرد و پس از اینکه از مراجع ذیصلاح مورد تایید قرار گرفت و موضوع فعالیت انها در هیئت نظارت به تصویب رسید برای فعالیت انها پروانه صادر می شود
5-برای ثبت اگهی تاسیس سازمان مردم نهاد (NGO )ابتدا باید اصل پروانه فعالیت به همراه دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیرهو همچنین نامه ی مرکزی که مجوز را صادر کرده است به سازمان ثبت اسناد و املاک فرستاده شود .


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

حقوق انحصاری در علامت تجاری

متقاضی پس از ثبت علامت خود در اداره مالکیت صنعتی یک حق انحصاری پیدا خواهد کرد به موجب آن استفاده از علامت ثبت شده مربوط به

 هر کالا یا خدماتی که علامت برای آن ثبت شده، توسط هر شخصی غیراز مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن است.

همچنین به موجب این حق، مالک علغمت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون مواقت او از علامت استفاده کند یا علیه شخصی که مرتکب عملی شود که عدتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد به مرجع قضایی شکایت کند.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت اسانسور

  اسانسور یک واژه ی فرانسوی است .اسانسور وسیله ای است که برای جابجایی افراد یا اشیا و دارای کابینی است که افراد در داخل ان قرار می گیرند .اسانسور در داخل محفظه ای قرار می گیرد که شامل سه قسمت است 1-موتور خانه 2-چاه اسانسور 3-چاهک

اسانسور ها از نظر کاربرد با یکدیگر متفاوت هستند که شامل :
1-اسانسور خدماتی :برای جابجایی کالاها از ان استفاده می کنند و برای استفاده ی افراد نمی باشد
2-اسانسور برای جابجایی افراد و بار
3-اسانسور برای حمل خودروها
ثبت شرکتهای اسانسوری:
برای ثبت این نوع شرکتها که باید در اساسنامه ی انها اسانسور و بالا بر قید شده باشد  .برای به ثبت رساندن این گونه شرکتها نیاز به گرفتن مجوز از مراجع خاصی را ندارد .این شرکتها را میتوان در قالب شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود به ثبت برسانیم .
این شرکتها که در زمینه های ساخت و نصب اسانسور و پله برقی،فروش قطعات اسانسور و پله برقی و یا صادرات و واردات قطعات می توانند فعالیت داشته باشند .

 شرایط مورد نیاز برای تاسیس شرکت :
1-شرکتی که می خواهد در این زمینه فعالیت کنند باید تقاضا نامه ی کتبی خود را به سندیکا ارائه داده و یک نفر از اعضا را به عنوان نماینده ی شرکت معرفی کنند
2-فردی که به عنوان مسئول فنی شرکت انتخاب می شود اگر دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد باید حداقل دو سال سابقه ی کار داشته باشد چنانچه دارای مدرک کارشناسی باشد باید سه سال سابقه ی کار داشته باشد و اکر دارای مدرک فوق دیپلم باشد باید پنج سال سابقه ی کار داشته باشند و مدرک دیپلم نیاز به هفت سال سابقه کاری است .
3-افراد که در قسمت فنی مشغول به کار هستند باید حداقل سه سال سابقه ی کار در این زمینه را داشته باشند
4-مدیران این شرکت باید از لحاظ حرفای و اخلاقی تایید شوند که این تاییدیه توسط سه شرکت اسانسور ک باید حداقل سه سال در سندیکا عضو باشند و در صنعت اسانسور پنج سال سابقه ی کار داشته باشند و همچنین دو سال سابقه ی طراحی و مونتاژ داشته باشند
5-سه نفر از افرادی که در شرکت فعالیت می کنند باید حداقل سه سال سابقه ی بیمه داشته باشند
 6-باید هیچ  گونه سابقه ی کیفری و بد حسابی نداشته باشند
7-باید از مراجع ذیصلاح گواهی مبنی بر عدم سو پیشینه ارائه دهند
8- شرکت باید تجهیزات کامل برای نصب و راه اندازی اسانسور را داشته باشد
9-تحویل اصل به همراه کپی از تمام صفحات اساسنامه به سندیکا
10-اصل اگهی تاسیس روزنامه که در ان تغییرات نیز بیان شده است به سندیکا ارئه شود
11-کلیه ی کارمندان شرکت باید کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم اعتیاد را ارائه دهند
12-مدیر عامل شرکت باید مدارکی را ارائه دهد که شامل کپی اخرین مدرک تحصیلی ، اصل و کپی شناسنامه و دو قطعه عکس
13-مکانی که شرکت در ان فعالیت می کند باید دارای سند یا اجاره نامه باشد که به سندیکا ارائه شود
14-کار فرما باید بیمه ی مدنی داشته باشد
15-شرکت باید کلیه ی مقررات که توسط سندیکا گذاشته شده را بپذیرد
16-همه ی قراردادها باید در سندیکا ثبت شود
17-هیئت مدیره ی سندیکا باید تمام انها را به تصویب برساند
18-در اتاق بازرگانی باید عضو شوند که این امری ضروری می باشد 


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

کالاهای مجاز در ثبت یک علامت


براساس قوانین و مقررات کشورهای مختلف، پس از ثبت علامت تجاری، تصدیق و گوهی نامه ای به صاحب علامت از سوی اداره مالکیت صنعتی داده می شود

که در آن تصدیق کالا و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود ذکرمی گردد. به عنوان مثال در حقوق داخلی ایران و براساس ماده 11 آیین تامه، پس از ثبت علامت، تصدیقی با الصاق یک نمونة کامل از علامت برای تشخیص آن به کار می رود ذکر می گردد. به عنوان مثال در حقوق داخلی ایران و براساس ماه 11 آیین نامه، پس از ثبت علامت، تصدیفی باالصاق یک نمونة کامل از علامت برروی آن به صاحب علامت یا نمایندة او تسلیم می شود. در این تصدیق با توجه به بند (4) ماده فوق الاشاره نوع مال التجاره و یا محصول و طبقات، و محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود در ج می شود.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

مزایا و امتیازت ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست

از میان انواع شرکت های تجاری قبل ثبت در ایران ،یکی از پر طرفدارترین شرکت ها ،شرکت با مسئولیت محدود می باشد  . این شرکت در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین 1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران ، استقبال فراوانی از این نوع شرکت شده است
در این مقاله ضمن بررسی این شرکت به توضیح بیشتر راجع به امتیازات و مزایا ثبت شرکت با مسئولیت می پردازیم :

شرکت با مسئولیت محدود
طبق ( ماده 94 قانون تجارت ) ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
در این نوع شرکت ها سرمایه به سهم الشرکه تقسیم نشده .در شرکت با مسئولیت محدود ورقهای به نا م سهم الشرکه صادر نمی شود . مسئولیت شرکا در مقابل دیون شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده است در ضمن سهم الشرکه ازادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد و به رضایت عدهای از شرکا که حداقل سه و چهارم سرمایه را داشته باشند .حال می پردزایم به مزایا و امتیازات این شرکت .

مزایا و امتیازات شرکت با مسئولیت محدود
1-شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آن ها در عملیات شرکت محدود به آورده آن در شرکت می باشد و مسئولتی متوجه اموال شخصی آنان نیست
2-یکی از مهمترین امتیازات ثبت این نوع شرکت که برای شریکای آن وجود دارد این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت ، الزاما خود شرکاء ورشکسته اعلام نمی شود
3-در ضمن شرایط و مراحل تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار آسانتر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشد تا شرکت قابل ثبت گردد
4-از نظر سرمایه اولیه نیز تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با مبلغ کمی سرمایه هم میسر می باشد ، در حالی که در شرکت ها سهامی خاص و عام به ترتیب شرایط چنین نیست و میزان سرمایه اولیه بیشتر می باشد
5-در شرکت با مسئولیت محدود ، در صورتی که اعضای آن کمتر از دوازده نفر باشند نهاد کنترل کننده وجود ندارد . مگر انکه تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد در این صورت تشکیل یک هیت نظاره ضروری است ( طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت)
6-جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیت نظاره است مجمع عمومی هم در این شرکت وجود ندارد و شرکا به طور انفرادی مورد مشورت قررار می گیرند
7-انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است و تعیین هیئت نظار مختص شرکت با مسئولیت محدودی است که تعداد اعضای آن 12 نفر و بیشتر باشد. همچنین شرکت در افزایش سرمایه نیز اجباری نبوده و شرکا می توانند در این فرآیند شرکت نکنند
8-مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می توانند از داخل یا خارج شرکت انتخاب شوند و حتما نیازی به اینکه شریک آن شرکت باشند نیست همچنین مدت زمان مدیریت آنان می تواند محدود یا نا محدود باشد


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

حقوق مالکیت صنعتی

دفتر بین المللی علائم را که برای  آنها طبق ماده یک تشکیل پرونده داده شده است بلافاصله به ثبت خواهد رساند.

 ثبت مزبور دارای همان نرخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی در کشور مبدأ خواهد بود، مشروط بر الین کمه دفتر بین لمللی طی مدت 2 ماه پس از این تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده باشد.اگر تفاضا نامه در مدت مزبور در یافت نشده باشد، دفتر بین المللی تاریخی را برای ثبت منظور خواهد کرد که در آن تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده است. دفتر بین لمللی بدون تأخیر، مراتب ثبت را به اطلاع ذی نفع خواهد رساند.

علائم ثبت شده در نشریه ای ادواری که دفتر بین المللی منتشر می کند به چاپ خواهد رسید.چاپ علائم بر مبنای مشخصاتی خواهد بود که در تقاضانامه ثبت درج می شود. در مورد علائم دارای یک فرم خاث مکتوب با ارائه یا عدم ارائه یک متن چاپی از سوی متقاضی در آئیین نامه تعیین خواهد شد.

همان طور که در ماده 3 مکرر موافقت نامه آمده است، هرکشور متعاهد می تواند رد هر زمانی کتباً به مدیر کل سازمان اطلاع دهد که حمایت ناشی از ثبت بین المللی فقط هنگامی به آن کشور گسترش خواهد یافت که مالک علامت صراحتاً چنین در خواستی را به عمل آورد.

براساس ماه 3 ثالث، هر درخواستی برای گسترش قلمرو حمایت پس از ثبت بین المللی باید از طریق اداره کشور مبدأ در فرم تعیین شده در آیین نامه ارائه شود. دفتر بین المللی درخواست مزبور را بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب رابدون تأخیر به اداره یا ادارات ذی نفع اطلاع خواهد داد. درخواست  مزبور باید در نشریه ای ادواری که دفتر بین المللی منتشر می کند چاپ گردد. این گسترش قلمرو از تاریخی نافذ خواهد بود که در دفتر ثبت بین المللی به ثبت رسیده است.اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین المللی علامتی که به آن مرتبط است، خاتمه خواهد یافت.

با توجه به بندهای (1) و (2) ماده (4) موافقت نامه ، از تاریخ ثتبی که طبق مقررات ماتده (30) و ماده (3) ثالث در دفتبر بین المللی انحام می شود، حمایت از علامت در هریک از کشورهای متعاهد
 ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود کمه در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آ« کشور وجود می داشت. ذکر طبقات کلاهها یا خدمات مذکور در ماده (3) تعهد ی برای کشورهای متعاهد در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت به وجود نخواهد آورد.هر علامت مشمول ثبت بین المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهد بود.

مفاد ماده (4) مکرر موافقت نامه حکایت دارد هنگامی که علامت قبلاً در یک یا چند کشور متعاهد ثبت شده و متعاقبا توسظ دفتر بین المللی به نام همان مالک یا قائم مقام او از نظر مالسکت به ثبت برسد چنین تلقی می شود که ثبت بین المللی جانشین ثبت های ملی قبلی شده است. بدون این که هیچ گونه لطمه ای به حقوقی که به دلیل ثبت های قبلی کسب شده اند وارد شود، به مجرد درخواست، اداره ملی ملزم خواهد بود که ثبت بین المللی در دفتر ثبتی خود قید کند.

بندهای (1) (2) (3) (4) (5) و (6) ماده 5 موافقت نامه مقرر داشته است که در کشورهایی که قانون اجازه می دهد، اداراتی که دفتر بین المللی آنها را ازا ثبت علمت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3) ثالث مطلع می کند از این حق برخوردارخواهند بود اعلام کنند که در قلمرو آنها نمی توان حمایت مودر نظررا به علامت مزبور اعطاء کرد.رد درخواست تحمایت مذکور فقط می تواند بر دلائلی مبتنی باشد که برطبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، در مورد علائمی اعمال می شود که برای ثبت ملی آن تشکیل پرونده داده شده است.

با وجود این، درخواست حمایت را نمی توان کلاً یا حتی جزئاً فقط به این دلیل رد کرد که قانون ملی ثبت را جز در مودر تعداد محدوددی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالاها یا خدمات، اجازه نمی دهد. اداراتی که مایل به اعمال حق مذکور هستند باید یادداشتی درمود رد درخواست حمایت به دفتر بین المللی بدهند . این یادداشت باید ضمن بیان کلیه دلایل، ظرف مدت مقرر در قانون داخلی و حداکثر قبل از انضای یک سال از تاریخ ثبت بین المللی علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده 3 ثالث، ارسال شود.

دفتر ین المللی بدون تأخیرنسخه ای از یادداشت رد درخواست حمایت را که به ترتیب مذکور اطلاع داده شده است برای اداره کشور مبدأ و برای ملاک علفامت یا نماینده او ( در صورتی که اداره مذکور نماینده ای به دفتر بین المللی معرفی کرده باشد) ارسال خواهد کرد. ظرف
ذی نفع از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بو که اگر علامت مذکور را به طور مستقیم در کشوری که در خواست حمایت را رد کرده است به ثبت می رساند، وجود می داشت.

دفتر بین لمللی دلایل رد درخواست حمایت برای یک علامت را به اطلاع هر طرف ذی نفع متقاضی خواهد رساند.

براساس بند (5) ماده 5 موافقت نامه، ادارات مکلف شده اند که حداکثر ظرف مدت یکسال، هرگونه تصیمی موقت یا نهائی در مورد رد درخواست حمایت از ثبت یک عللامت یا کسترش حمایت را به دفتر بین المللی اطلاع دهند. در صورت عدم اطلاع در مهالت تعیین شده، ادارات نمی تواننداز امتیاز تعیین شده در ماده (5) استفاده نمایند.

براساس بند (6) ماده (5)، مراجع ذی صلاح نمی توانند یک عللامت بین المللی را بی اعتبار اعلام کنند، مگر این که قبلاً مراتب درزمان مناسب به اطلاع مالک علامت برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود. رد اعتبار به دفتر بین اللمللی اطلاع داده خواهد شد.

با توجه به ماه (5) مکرر موافقت نامه، مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک علامت، مانند نشان های نجابت خانوادگی، تمثال ها ، امتیازات افتخار، القاب، اسامی تجاری، اسامی اشخاص غیر از اسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است ادارات کشورهای متعهاهد درخواست کنند، از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی که از سوی اداره کشور مبدأ انجام می شوند معاف خواهند بود.

براساس بندهای (1) (2) و (3) ماده (6) موافقت نامه، ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت بیست سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایط مقرردر ماده 7 وجود دارد. به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی، ثبت مزبور از ثبت علامت ملی که قبلاً در کشور مبدأ انجام شده، با رعایت مقررات آتی، مستقل می گردد.

حمایت ناشی از ثبت بین المللی، اعم ازاین که موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، در صورتی کلاً یا جزئاً قابل استناد نخواهد بود که ظرف پنج سال پس از تاریخ ثبت بنی المللی علامت ملی که قبلا در کشور مبدأ طبق ماده یک به ثبت رسیده است دیگر جزئاً یا کلاً از حمایت قانونی درآن کشور بهره مند نباشد.مقررات حاضر همچنین در موردی اعمال خواهد شد که حمایت قانونی متعاقباً بخاطر اقدامی که آغاز آن قبل از انقضای مدت پنج ساله بوده است، متوقف شده باشد.

با توجه به بند (4) این ماده در مورد ابطال ثبت به صورت اختیاری یا رأساً برمبنای اختیارات قانونی، اداره کشور مبدأ ابطلال ثبت علمت دردفتر بین المللی را درخواست می کند و دفتر بین المللی این ابطال را انجام خواهد داد. در صورت اقدام قضائی، اداره مذکور رإساً بر مینای اختیارات قانونی یابه درخواست خواهان، رونوشتی از شکایت یا هرمدرک کتبی مبنی برآغاز دعوا و نیز تصمیم نهائی دادگاه را برای دفتر بین المللی خواهد فرستاد. دفتر بین المللی موضوع را دردفتر ثبت بین المللی وارد خواهد کرد.

ماده (7) موافقت نامه در رابطه با تجدید ثبت بین المللی است. همان طور که دربندهای  (1) تا (5) ماده قوق الاشعاره آمده است هر ثبتی رامی توان برای مدت 20سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کار با پرداخت فقط هزینه اصلی و در موارد ضروری پرداخت هزینه های تبعی و تکمیلی انجام می شود. تجدید ثبت نمی تواند شامل هیچ گونه تغییری در ثبت پیشین به صورت آخرین شکل آن باشد.

شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیر رسمی به مالک علامت و نماینده او، تاریخ دقیق انقضاء را یادآوری خواهد کرد.

درخاتمه این قسمت با توجه به مفاد موافقت نامه ویژگی های اساسی آن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

براساس این موافقت نامه درخواست کننده باید تبعه کشوری باشد که طرف موافقت نامه مادرید است یا باید شخص حقیقی یا حقوقی باشد که اقامتگاه یا مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری در چنان کشوری داشته باشد.

علامتی که ثبت بین المللی آن مورد نظر است.باید ابتداء در سطح ملی توسط اداره ثبت علائم کشور مبداء درخواست کننده به ثبت رسانده شود. (ثبت اساسی)

کشور مبدأ، یعنی کشوری  که در آن ثبت ملی باید انجام شود و این ثبت به عنوان مبنای ثبت
بین المللی عمل خواهد کرد، عبارت است از:

الف- یک کشور طرف مواففت نامه مادرید که درآن درخواست کننده یک مصر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری دارد.

ب- اگر وی هیچ مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری در چنان کشوری نداشته باشد، کشور طرف موافقت نامه که اقامتگاه در خواست کننده د رآن است.

ج- اگر درخواست کننده فاقد یک مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری و اقامتگاه در آن کشورباشد، کشور طرف موافقت نامه که درخواست کننده تبعه آن است، کشور مبدأ خواهد بود.

ثبت مسبقیم نزد اداره بین المللی انجام نمی گیرد. اظهارنامه ثبت بین المللی باید در اداره کشور مبدأ به ثبت رسانده شود و اداره کشور مبدأ آن را به اداره بین المللی در ژنو منتقل خواهد کرد.

نقش اداره کشور مبدأ فقط انتقال اظهارنامه به اداره بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی برای ثبت بین المللی نیست بلکه همچنین باید گواهی کند علامتی که موضوع اظهارنامه برای ثبت بین المللی است همان عالمتی است که موصوع ثبت اساسی واقع شده است و انی کمه کالاها یا خدماتی هستند که ثبت اساسی برای آنها انحام شده است.

اظهارناخمه بین المللی بایداز جمله شامل فهرست کشوهای طرف موافقت نامه مادرید باشد که در آنها حمایت تقاضا شده است ( به اصطلاح کشورهای تعیین شده).

حق الثبت ها باید پرداخت شوند. حق الثبت اساسی که برای پوشش دادن به هزینه های اداره
بین لمللی در ارتباط با جریان ثبت بین المللی است مبلغ 653 فرانک سوئیس است. همچنین یک حق الثبت وجود دارد که باید برای هر کشور تعیین شده پراخته شود. به این مبلغ حق الثبت تکمیلی  گفته می شود و مبلغ آن برای هرکشور تعیین شده یکسان است ( مبلغ 73 فرانک سوئیس ). علاوه بر این، اگر فهرست کالا یا خدماتی که برای آنها حمایت درخواست شده، شامل بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی (نیس ) باشد، درخواست کننده باید یک حق الثبت ضمیمه ای ( مبلغ 73 فرانک سوئیس ) برای هر طبقه از کالاها یا خدمات علاوه بر طبقه سوم پرداخت کند. هر سال کل مبالغ حق الثبت های تکمیلی و ضمیمه ای بین کشورهای اتحادیه مادرید تقسیم می شود.

وقتی همه شرایط تأمین شد از جمله پرداخت حق الثبت ها ، اداره بین المللی علامت موردنظر را در دفتر ثبت بین المللی به ثبت می رساندو ثبت بین المللی را به اطلاع ادارات کشورهای تعیین شده می رساند و آن را در مجله ای که مجله سازمان جهانی مالکیت معنوی برای علائم بین لمللی نامیده می شود چاپ و منتشر می کند.

از تاریخ ثتب بینالمللی، حمایتاز علامت درهریک از کشورهای تعیین شده مشابه خواهد بود چنانچه گویی علامت مزبور ، به طور مسقیم در اداره ملی آن کشورها به ثبت رسده است . در طی دوره یکساله، اداره هریک از کشوهای تعیین شده، حق اعلام این امر را در یک اخطاریه رد (حمایت ) دارد که در کشور مورد نظر، حمایت در ارتباط با برخی یا تمام کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت قابل اعطاء نخواهد بود. اگر هیچ گونه رد حمایتی در محدوده زمانی مقرر شده موجود نباشد یا در موردی که اداره کشور تعیین شده رد ( حمایت) خود را پس گرفته باشد، حمایت از علائم چنان خواهد بود که گویی علامت درآن کشور، در تاریخ ثبت بین المللی به ثبت رسیده است.

در نهایت، در طی پنج سال اول از تاریخ ثتب بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثتب اساسی در کشور مبدأ است. اگر در طی آن پنج سال، ثبت اساسی باطل شود. ثبت بین المللی دیگر دارای هیچ گونه اثری در هیچیک از کشورهای ثبت تعیین شده نخواهد بود. در این صورت ثبت بین المللی می تواند به درخواست اداره کشور مبدأ ابطال شود. همین حکم در موردی صادق است که حمایت ملی در کشور مبدأ ، در نتیجه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه که قبل از انقضاء دوه پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی آغاز شده ، خاتمه یافته است .

از آنجایی که برخی از ویژگی های نظام مادرید از سوی کشورها مورد ایراد بود لذا خصوصاً کشورهای پیشرفته استقبال چندانی برای الحاق به آن از خود نشان ندادند. با توجه به این مسئله ، پروتکل مادرید به تصویب رسید. اهداف پروتکل مادرید عبارت بود از:

الف- این که کشوهای جدیدی به نظام مادرید جذب شوند.

ب- توانایی ایجاد یک ارتباط بین نطام مادرید و نظام علامت تچاری جامعه اروپا فراهم شود.


نوشته شده در : پنجشنبه 4 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

سایتهای برتر


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 نوشته شده در : یکشنبه 10 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

شرایط انتقال برند

برند به عنوان یک حق و یک مالکیت در کشور دارای حقوق و شرایط حمایتی پس از ثبت می باشد. این برند ها به دلیل اعتبار و ارزش مالی که دارند می توانند همانند سایر اموال و املاک شرکت ها و اشخاص حقیقی به سایرین انتقال داده شوند. حتی در شرایط بدون انتقال می تواند اجازه استفاده از برند را به سایرین اعطا کرد.

اما این اجازه استفاده از برند و یا نقل و انتقال برند باید در مرجع ثبت برند یعنی اداره مالکیت معنوی مشخص شود.  توجه به  این نکته بسیار اهمیت دارد که در اجازه نامه و یا قرار داد انتقال برند باید بصورت مشخص تعیین شود که برند آیا بصورت قطعی واگذار شده و یا برای مدت مشخصی و همچنین باید تعیین شود که در صورت دوره ای و مقطعی بودن این زمان تاریخ انقضا و شروع این اجازه نامه چه موقع می باشد. همچنین باید نسبت به انحصاری بودن و یا اشتراکی بودن این حق نیز در قرارداد و یا اجاره نامه صراحتی آورده شود.

اداره مالکیت معنوی وظیفه دارد شرایط کنترل اجاره دهنده برند و یا فروشنده برند را بر کیفیت و مرغوبیت کالا ها و خدمات او بررسی نماید و این را به عنوان یک مدرک برای ثبت برند به نام غیر ارائه نماید. ضمن اینکه نقل و انتقال برند باید دقیقا در نوع کالا و خدمات و طبقه برند اتفاق بیافتد و نمی تواند برندی را که برای مثلا طبقه غذایی ثبت شده برای محصولات چوبی استفاده کرد.

برای نقل و انتقال برند و یا علامت تجاری باید از یکی از دو روش زیر استفاده شود:

    برند و علامت تجاری بصورت غیر ارادی و یا جبری منتقل شود
    برند یا علامت تجاری بصورت قراردادی و اختیاری منتقل شود

وقتی برند بصورت جبری منتقل خواهد شد که مالک ثبت کننده برند و یا علامت تجاری فوت کرده باشد. در این شرایط ورثه قانونی مالک برند باید اصل علامت ثبت برند را به همراه برگه انحصار وراثت برای نقل و اتقال برند ارائه نماید.

نقل و انتقال برند بصورت اختیاری و قراردادی اینگونه است که مالک برند به هر دلیل خواهان واگذاری امتیاز برند ثبت شده خود به دیگری است. این واگذاری می تواند بصورت دائمی و یا با تعیین مدت مشخصی باشد.

برای انتقال برند باید اظهارنامه تهیه شود. در این اظهارنامه باید مواردی همچون موارد زیر دیده شود:

    شماره ثبت علامت تجاری در ایران
    نام و آدرس مالک جدید
    نام و نشانی مالک قبلی و یا مالک اصلی در صورت انتقال موقتی برند

مدارک و مستنداتی که برای انتقال برند در ایران لازم است عبارتند از:

    اسناد مرتبط با ثبت برند ( روزنامه رسمی، گواهی ثبت، آگهی اول )
    مدارک شناسایی مالک قبلی به همراه چند نسخه کپی
    مدارک شناسایی مالک جدید به همراه چند نسخه کپی
    سند قرارداد ثبت شده در دفتر خانه رسمی . ( این کار باید بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال علامت تجاری انجام شود)
    مجوز فعالیت مالک جدید برند و یا علامت تجاری
    شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز پذیرش اینترنتی
    گواهی انحصار وراثت برای نقل و انتقال قهری

نکات مهم برای نقل و انتقال برند

برای نقل و انتقال برند و علامت تجاری خریدار برند باید اطمینان یابد که علامت تجاری قصد خرید و یا قبول آن را برای مدت مشخصی دارد باید قبلا بصورت قانونی و صحیح به ثبت رسیده باشد و صرف ادعای مالک برند برای خرید آن توافق نکند. همچنین در زمان نقل و انتقال برند باید همچنان برند دارای اعتبار باشد و منقضی نشده باشد.

ضمن اینکه اگر انتقال دهنده برند و یا خریدار برند از افراد حقوقی باشد باید مدارک و مستندات حقوقی اصلی و معتبر خود را برای درج در صلح نامه و همچنین شرایط جدید برند ارائه نماید.

نقل و انتقال جزئی برند

در برخی از مواقع مالک برند تمایلی ندارد که تمامیت برند خود را به دیگری واگذار نماید که در این صورت قانون به او اجازه می دهد که بخش از طبقات  و یا علامت خود را به دیگری واگذار نماید و بخش های دیگر را حفظ کند.  در این حالت علامت تجاری برای بعضی از خدمات مشخص شده قابل انتقال می باشد و یا برند منتقل شده تنها می تواند در طبقه و یا طبقاتی مشخص مورد استفاده قرار بگیرد. در این حالت باید قسمت مشخص برند یا علامت تجاری و یا طبقه و طبقات خاص برند دقیقا تعریف و مشخص شود.


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

فرق بین هیأت رئیسه و هیات مدیره

برای فهمیدن فرق بین هیأت رئیسه و هیات مدیره باید بدانیم که هیات رئیسه افرادی هستند که بر اخذ آرا، و نظم جلسه نظارت دارند و به مجرد اتمام جلسه وظیفه آن ها خاتمه می یابد اما هیأت مدیره که رکن اداره کننده شرکت است برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.هر شرکت سهامی خاص علاوه بر مجمع عمومی مؤسس که قبل از ثبت شرکت تشکیل می گردد. دارای مجامع عمومی دیگر از جمله مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.

مجمع عمومی مؤسس: همان طور که از نام آن پیداست قبل از ثبت شرکت تشکیل و نسبت به تصویب اساسنامه انتخاب هیأت مدیره به انتخاب بازرسان و انتخاب روزنامه محلی کثیرالانتشار جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه ها تعیین می شود که ذیل صورت جلسات مصوبات مجمع مذکور و اصولاً کلیه مجامع ذکر شده توسط هیأت رئیسه باید امضا شود از زمانی که هیأت رئیسه انتخاب و هیأت مدیره و بازرسان قبولی خود را اعلام می نمایند شرکت تشکیل شده محسوب می گردد .

وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از: انتخاب هیأت مدیره، انتخاب بازرسان، انتخاب روزنامه و تصویب ترازنامه
وظایف مجمع عمومی فوق العاده: افزایش یا کاهش سرمایه – هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و یا تعویض آن و بالاخره انحلال شرکت
وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و ماهیت آن ها:

ماهیت حقوقی این نوع مجمع همانند مجمع عمومی عادی می باشد و هر زمانی که مدت تصدی هیأت مدیره منقضی نشده باشد (قبل از ۲ سال) و قبل از انقضای آن یکی از اعضاء هیأت مدیره استعفاء یا فوت و یا سلب شرایط شده باشد و یا یکی از بازرسین قبل از اتمام مدت یک سال به همین سرنوشت دچار شده باشد نوع دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده خواهد بود بدیهی است چنانچه بیش از مدت ۲ سال در مورد اعضاء هیأت مدیره و پیش از مدت یک سال از مدت تصدی بازرسین گذشته باشد نوع دعوت مجمع به همین منوال خواهد بود.

تصویب ترازنامه فقط باید برای همان سال مالی می باشد.

شرکت سهامی خاص به وسیله هیأت مدیره ای از بین صاحبان سهام تشکیل می شود و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند و حداقل سهام اعضاء هیأت مدیره از سهام وثیقه موضوع ماده ۱۱۴ نباید کمتر باشد (حداقل یک سهم)
مجمع عمومی مؤسس نسبت به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار (محلی) اقدام لازم معمول که هر گونه آگهی و دعوت نامه راجع به شرکت مورد نظر در آن منتشر خواهد شد. (مستند بند ۵ ماده ۲۰ ق.ت) وظیفه انتخاب روزنامه بعد از تشکیل شرکت همه ساله به عهده مجامع عمومی عادی است.
فاصله انتشار آگهی تا تشکیل جلسه کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۴۰ روز نباید باشد. در این روزنامه در آگهی های مورد نظر شرکت ها مطالب مطروحه در ماده ۱۰۰ ق.ت باید رعایت گردد.

چه کسی باید آگهی دعوت را بدهد؟
در مرحله اول و در مواقع مقتضی هیأت مدیره می تواند نسبت به انتشار آگهی دعوت اقدام نماید با اجازه حاصله از ماده ۱۲۰ ق.ت رئیس هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آن ها می باشد دعوت نماید. بازرسان یا بازرس می توانند طبق ماده ۹۱ ق.ت نسبت به انتشار آگهی مجامع عمومی عادی و فوق العاده و در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتشر نماید.
پس از تشکیل و ثبت شرکت هیأت مدیره بایستی نسبت به تهیه دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) و پلمپ آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

تفاوت وظایف هیات مدیره و مدیر عامل :
یک سیستم موفق و موثر حاکمیت شرکتی برای اعضای هیات مدیره و مدیران چارچوبی را فراهم می‌آورد که نسبت به وظایف خود آگاه باشند و به آنها احترام گذارند.

وظایف و مسوولیت‌های هیات مدیره
• یک شرکت تحت هدایت و رهبری اعضای هیات
مدیره‌اش اداره می‌شود، سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد به منظور مدیریت و سازمان‌دهی کارهای روزانه شرکت انتقال می‌یابد. به این ترتیب هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت، کار نظارت و کنترل انجام می‌دهند.
• مهم‌ترین عملکرد هیات مدیره تصمیم‌گیری برای انتخاب و ارزیابی مدیر عاملی است که واجد شرایط و شایسته بوده و از لحاظ اخلاقی مورد تایید اعضا باشد. همچنین تیم مدیران ارشد توسط هیات مدیره منصوب و مورد تایید واقع می‌شوند.
• مدیران مجموعه‌ای از تجارب، دانش، داوری و قضاوت را برای شرکت با خود به همراه می‌آورند، به این ترتیب نباید تنها علایق خاص سهامداران را در امور شرکت مدنظر قرار دهند.
• در رفتار مدیران کارا همواره شک و تردید‌های سازنده وجود دارد، آنها قاطعانه پرسش‌های نافذی را مطرح می‌سازند، به دقت امور را وارسی کرده و در مورد فعالیت‌هایی که انجام می‌شود سوال می‌کنند و می‌خواهند اطلاعات درست و دقیق و پاسخ‌های صادقانه دریافت کنند، مدیران کارآ همواره تلاش‌های خود را در یک راستا یکپارچه می‌سازند و تعهد خود را نسبت به شرکت، برنامه و طرح‌های کسب و کار و همچنین ارزش‌های بلند مدت سهامداران آشکار می‌سازند.
• به منظور نظارت بر عملکرد شرکت، هیات مدیره خود را محق می‌داند که روی نظر، گزارش‌ها و عقاید مدیران اجرایی، پیشنهاداتی که توسط وکیل شرکت مطرح می‌شوند، نظر حسابداران و دیگر افراد متخصص شرکت تکیه کنند. هیات مدیره باید پرسش‌هایی را مطرح سازد و پاسخ‌هایی در مورد ‌اینکه مدیران چگونه پروژه‌های شرکت را اداره می‌کنند دریافت کنند تا به این وسیله علاوه بر گزارش‌هایی که به هیات مدیره ارائه می‌شود از پیشنهادها و نحوه تصمیم گیری مدیران نیز آگاه گردند. همچنین هر زمان که هیات مدیره و کمیته آنها لازم دانستند می‌توانند از مشاوران مستقل نیز کمک بگیرند.
• اعضای هیات مدیره با برعهده داشتن نقش نظارتی خود به سهامداران و دیگر موسسان شرکت‌ این امکان را می‌دهند که از مدیران شرکت انتظار داشته باشند که سخت‌کوشانه و با قدرت روی کارها و فعالیت‌های جاری شرکت نظارت داشته باشند. اما آنها نباید انتظار داشته باشند که اعضای هیات مدیره با انجام دادن همان کارهایی که مدیر عامل و تیم مدیران ارشد انجام می‌دهند سطح مدیریت و اداره کسب و کار شرکت را کوچک و بی‌ارزش به حساب آورند.
• نقش نظارتی هیات مدیره علاوه بر انتخاب و نظارت بر کار مدیر عامل شرکت، طیف وسیعی از مسوولیت‌ها را شامل می‌شود که از جمله ‌این مسوولیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه مدیریت و جانشینی.
درک، مرور و نظارت بر اجرایی شدن استراتژی و برنامه‌های شرکت.
درک و تائید گزارش برنامه‌های سالانه و بودجه ‌این برنامه‌ها.
تمرکز بر روی صداقت و شفافیت صورت‌ها و گزارش‌های مالی شرکت.
مشورت با مدیران در رابطه با مسائل مهمی‌که در حال حاضر شرکت با آن مواجه شده است. هیات مدیره می‌تواند تجارب و نظرهای متعدد و وسیعی را در اختیار مدیران گذارد.
بررسی و تایید عملکرد‌های مهم شرکت.
نامزد کردن مدیران و اعضای کمیته‌ها و نظارت بر حاکمیت شرکتی موثر
نظارت بر پیروی از قانون و مسائل اخلاقی
نقش و مسوولیت‌های مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی
شیوه مدیریتی مدیر عامل و مهارت‌های رهبری او می‌تواند جایگاه کلی شرکت را مشخص کرده و به این ترتیب موفقیت یا شکست شرکت را در نهایت تعیین کند. مدیر عامل فرد محوری شرکت است که پیشرفت پروژه‌ها و استراتژی‌های شرکت را به منظور تعیین جهت‌گیری‌های کلی سازمان مدیریت کرده و منابع در دسترس را در جهت عملیاتی و اجرایی کردن ماموریت‌ها، چشم‌اندازها و اهداف هدایت می‌کند.مدیر عامل رابط بین بازار، تحلیل‌های سرمایه‌گذاری و رسانه با مدیر مالی شرکت است. مدیر مالی با همکاری مدیر عامل تلاش می‌کند تا در نتایج مالی و عملیاتی که برای شرکت منتشر می‌گردند همکاری کند. مدیر عامل اغلب مهارت‌های نرم را به کار می‌گیرد تا مهارت‌های سخت، به همین دلیل دیگر مدیران اجرایی باید شیوه‌های مدیریتی و مهارت‌های رهبری خود را با شیوه‌ها و مهارت‌های رهبری مدیر عامل هماهنگ سازند تا به این وسیله از همخوانی اهداف در شرکت اطمینان حاصل شود. نقش‌ها و مسوولیت‌های مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد به شرح زیر است:
اداره شرکت. مدیر عامل و مدیر ارشد فعالیت‌ها و کسب و کار روزانه شرکت را اداره می‌کنند. بر اساس درک و فهم ‌اینکه چگونه شرکت فعالیت می‌کند و چگونه از طریق‌این فعالیت‌ها درآمد کسب می‌کند آنها اهداف استراتژیکی شرکت را همراه با گزارش‌های سالانه برنامه‌ها و بودجه شرکت که توسط هیات مدیره بررسی و مورد تایید قرار گرفته‌اند هماهنگ می‌سازند.

فرق بین هیأت رئیسه و هیات مدیره

برنامه‌ریزی استراتژیک. مدیر عامل و مدیر ارشد عموما نقش اصلی برای رهبری در برنامه‌ریزی استراتژیکی شرکت را دارند. آنها برنامه‌های استراتژیکی را تعریف کرده و نسبت به عملیاتی کردن آنها، اقداماتی را اعمال می‌کنند.
تنظیم بودجه و برنامه سالانه عملکرد شرکت.
انتخاب مدیران شایسته و تاسیس ساختاری موثر برای سازمان.
تشخیص ریسک‌های مدیریتی.
شفافیت و افشا در تدوین گزارش‌های مالی. مدیر ارشد مسوول است که کلیه سیستم و گزارش‌های مالی شرکت را یکپارچه سازد، او همچنین باید یک زمان بندی دقیق به منظور ارائه گزارش‌های مالی شرکت تعیین کند.
مدیرعامل و مدیر ارشد مسوول انجام فعالیت‌های شرکت بر اساس قوانین اخلاقی هستند. آنها نباید منافع شخصی خود را نسبت به منافع شرکت و سهامداران آن در اولویت قرار دهند.
مدیر ارشد طی جلسه هیات مدیره نباید از مشغله کاری‌اش بگوید، بلکه باید درباره نتایج به دست آمده به حاضران توضیح دهد.


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .